Wat doet de deelmarkt voor u?

De komende tijd richt de deelmarkt Exceptioneel Transport zich op onderstaande speerpunten en dossiers.

  • ​Een belangrijk aandachtspunt binnen de deelmarkt Exceptioneel transport betreft de ontheffingverlening. Het is belangrijk dat de procedures voor het aanvragen van ontheffingen en de afgifte hiervan goed functioneren en dat bedrijven erop kunnen vertrouwen dat aangevraagde ontheffingen ook binnen een vastgestelde termijn afgegeven worden. De deelmarkt heeft over dit onderwerp veel overleg met de RDW. Het is ook een belangrijk agendapunt binnen het OCOV overleg, dit is het landelijk overlegorgaan over de centrale ontheffingverlening. De deelmarkt Exceptioneel transport is hier uiteraard in vertegenwoordigd.
  • In de afgelopen jaren is er mede dankzij de deelmarkt Exceptioneel transport veel verbeterd op het gebied van de ontheffingverlening. Zo is er sinds april van dit jaar een nieuwe langlopende ontheffing die voor heel Nederland geldig is. Het is de bedoeling dat eind van dit jaar ook de bestaande incidentele ontheffing verbeterd wordt.

Andere voor de deelmarkt belangrijke onderwerpen zijn:

  • Harmonisatie rijtijden en begeleiding
  • Harmonisatie voorschriften langlopende ontheffing
  • Voorschriften en opleidingseisen transportbegeleiders
  • Doorlooptijden ontheffingen
  • Afgifte ontheffingen buitenland
  • Harmonisatie regelgeving exceptioneel vervoer in de EU
  • ESTA

Binnen het bestuur zijn er verder werkgroepen actief op het gebied van opleidingen, imago en kennisbank en vervoersvoorwaarden. De deelmarkt organiseert daarnaast twee keer per jaar een grote bijeenkomst voor de leden.

De leden worden door middel van nieuwsbrieven geïnformeerd over actuele zaken op het gebied van het exceptionele vervoer.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten