Wat doet de deelmarkt Kiepautobedrijven voor u?

De deelmarkt Kiepautobedrijven besteedt aandacht aan de volgende actuele onderwerpen:

​Nascholingsmodules

Een van de speerpunten van de deelmarkt in de afgelopen jaren is het ontwikkelen van gedegen opleidingsmodules Kiepautochauffeur. De behoefte hieraan was al langere tijd aanwezig, maar de verplichte nascholing vanuit de Richtlijn Vakbekwaamheid heeft deze behoefte nog sterker gemaakt.

Ook (chauffeurs van) niet-leden van de deelmarkt Kiepautobedrijven, respectievelijk van TLN kunnen deze modules tegen een kleine meerprijs volgen!

Oplossingenboek Arbeidsrisico's Kiepautobedrijven

Het Oplossingenboek als onderdeel van de Arbocatalogus Kiepautobedrijven biedt de kiepauto-vervoerders oplossingen voor arbeidsrisico's.

Het oplossingenboek beschrijft:

  • kiepauto-gerelateerde arbeidsrisico's, zoals aanrijdgevaar, kantelen kiepauto, valgevaar klimmen op lading, knellen van handen bij schoonmaken klep, lawaai, verontreinigde grond,
  • sectorbrede risico's, zoals vrachtwagencabines, onderhoudswerkplaats en dieselmotorenemissie.

Zie daarvoor de Arbocatalogus en het Oplossingenboek op de site STLwerkt.nl 

Duurzame Inzetbaarheid Kiepautobedrijven

Speciaal voor leden van de deelmarkt Kiepautobedrijven is er de Factsheet Inzetba​arheidscheck Kiepautobedrijven van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL).

Deze factsheet biedt cijfermatige informatie over preventie, gezondheid en verzuim van bedrijven in het Kiepautovervoer en transportbedrijven in het algemeen.

Inzicht hierin is belangrijk, want de​ze drie factoren bepalen de inzetbaarheid van uw medewerkers. Met deze factsheet kunt u de situatie in uw bedrijf afzetten op het gebied van risico's in/door het werk ten opzichte van collega's in zowel de deelmarkt als de sector en een beeld vormen over verbetermogelijkheden en besparingskansen. Met als uiteindelijk doel een gezond bedrijf met duurzaam inzetbare medewerkers.

De cijfers geven een betrouwbaar en representatief beeld over preventie, gezondheid en verzuim in de sector en de deelmarkt Kiepautobedrijven. Alle cijfers zijn gebaseerd op gegevens die beschikbaar zijn bij STL uit verschillende onderzoeken en vormen van dienstverlening die STL uitvoert in de sector Transport en Logistiek en/of specifiek in uw deelmarkt. Denk hierbij aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), preventief medische onderzoek (PMO)/Health Checks en verzuimdienstverlening.

Convenant tegen overbelading

TLN werkt onder andere met Rijkswaterstaat samen in het Convenant tegen overbelading, een initiatief vanuit de TLN-deelmarkt Kiepautobedrijven. Vanuit die samenwerking heeft TLN met succes bij Rijkswaterstaat gepleit voor contractueel vastgelegde verantwoordelijkheid van aannemers en wegenbouwers in de gww-sector bij het tegengaan van overbelading.

Aannemers en wegenbouwers worden nu in de nationaal uniforme Rijkswaterstaatcontracten expliciet op hun verantwoordelijkheid bij overbelading gewezen, met een boetestaffel als stok achter de deur. Zo is vastberaden de weg ingeslagen om overbelading als gunningsfactor uit te bannen.

Conjunctuuronderzoek

De deelmarkt Kiepautovervoer voert na elk kwartaal een conjunctuuronderzoek uit onder haar leden. Bekijk de resultaten van het conjunctuuronderzoek.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten