Kiepautobedrijven

​Wat doen kiepautobedrijven?​

Kiepautovervoer vormt de basis voor veel bedrijvigheid. Van het totale binnenlandse vervoer wordt immers een kwart met kiepauto's vervoerd.

De meeste kiepautobedrijven zijn actief in de sector grond-, water- en wegenbouw (gww). De voertuigen worden dan ingezet voor het vervoer van losgestorte bouwstoffen zoals zand, grond, asfalt, grind, puin en klei ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur in Nederland.

Ruim eenderde van de kiepautobedrijven is 's winters actief in de gladheidbestrijding. Buiten de gww-sector worden kiepauto's met name gebruikt voor het vervoer van agrarische producten en voor het vervoer van grondstoffen voor de industrie, zoals bijvoorbeeld voor het vervoer van klei naar steenfabrieken. De helft van de kiepautobedrijven heeft als nevenactiviteit een handelsonderneming in bouwstoffen.

Wat doet de deelmarkt Kiepautobedrijven voor u?


De deelmarkt Kiepautobedrijven:

  • behartigt de belangen van kiepautovervoerders,
  • heeft korte lijnen met de beleidsmakers/medewerkers van bijvoorbeeld het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Brussel, Rijkswaterstaat en handhavende instanties,
  • heeft grote invloed op wet- en regelgeving in het kader van overbelading, oneerlijke concurrentie,
  • heeft structureel overleg m​et Bouwend Nederland, Cumela, LTO en andere brancheverenigingen, 
  • is de initiatiefnemer van de Nascholingsmodules Kiepautochauffeur, die alle meetellen voor code 95! Zie de Flyer Nascholingsmodules Kiepautochauffeur 2019,
  • informeert de leden van de deelmarkt rechtstreeks via nieuwsbrieven over actuele kiepautogerelateerde onderwerpen,
  • organiseert informatieve bijeenkomsten voo​r leden van de deelmarkt,
  • heeft een eigen bestuur, bestaande uit leden van de deelmarkt.

Leden en bestuur

Van de TLN-leden behoren er ongeveer 425 tot de deelmarkt Kiepautobedrijven. De deelmarktspecifieke belangen van de leden van de deelmarkt Kiepautobedrijven worden behartigd door het landelijk bestuur van de deelmarkt.

Het deelmarktbestuur bestaat uit 12 leden en is een afspiegeling van de TLN-regio's Noord, Oost, Zuid en West en van kleinere en grotere bedrijven.

Het bestuur wordt vanuit TLN ondersteund door deelmarktsecretaris Ramon Heerings, tel. 088 456 72 53, e-mail kiepautobedrijven@tln.nl.
Bekijk hier de bestuursleden van de deelmarkt Kiepautobedrijven.

Hoe kan ik lid worden van de deelmarkt?

Bel met deelmarktsecretaris Ramon Heerings, tel. 088 456 72 53 of mail naar kiepautobedrijven@tln.nl. De jaarlijkse deelmarktbijdrage is € 45,- (excl. btw), die echter jaarlijks wordt heroverwogen. Zo is de deelmarktbijdrage in de jaren 2012-2015 niet geheven.

Lees meer

Extra informatie

Alles over de organisatie

Bijeenkomsten en nieuws

Speciaal geselecteerd voor de leden van deze groep

Gerelateerd

Actualiteiten

1-4-2016