Sierteeltvervoer (VSV)

​Wat is sierteeltvervoer?

De Verenigde Sierteeltvervoerders (VSV) vormen onder de vlag van TLN een afzonderlijke vereniging die de belangen van de deelmarktleden behartigt. Het vervoer van sierteeltproducten stelt immers hoge eisen aan mens en materieel. 

Wat doet de deelmarkt voor u?

  • Behartigt de belangen van de aangesloten sierteeltvervoerders.
  • Treedt op als gesprekspartner voor periodiek overleg met FloraHolland.
  • Overlegt wanneer nodig met andere ketenpartners, zoals de vereniging van de Groothandel in Bloemen en Planten (VGB). 
  • Organiseert jaarlijks een Algemene Ledenvergadering.
  • Informeert haar leden over vakspecifieke onderwerpen en ontwikkelingen.
  • Vertegenwoordigt leden via een gekozen bestuur uit eigen ledenkring.
  • Ontwikkelt in samenspraak met haar leden een eigen strategie. 
  • Participeert in kansrijke ketenprojecten zoals HubWays.
  • Lees hier wat de deelmarkt nog meer voor u doet

​Leden en bestuur

De deelmarkt telt ongeveer 40 TLN-leden. De leden zijn alle gespecialiseerde transportbedrijven in het collectieve sierteeltvervoer en vormen een netwerk van vakspecialisten. Leden van de VSV beschikken over goede productkennis, zijn ervaren en gaan zorgvuldig om met het sierteeltproduct.

Daarnaast zijn het logistieke specialisten die weten hoe de keten in elkaar steekt. Zij zijn daardoor in staat om een maximale efficiëntie te realiseren met behoud van een optimale zorg voor de sierteeltproducten.

Van oudsher betreft het de collectie om bloemen en planten naar de veilingen te brengen. Inmiddels verzorgen diverse VSV-leden ook interveiling transport, (inter)nationale distributie en aangrenzende werkzaamheden.

Hoe kan ik lid worden van de deelmarkt Sierteeltvervoerders (VSV)?

Voor het VSV-lidmaatschap geldt een toetredingsprotocol. Meer informatie is beschikbaar via het secretariaat van de VSV. Bel met Rob Aarse, tel. 088 456 71 10 of stuur een e-mailbericht naar vsv@tln.nl  

Lees meer

Extra informatie

Alles over de organisatie

Bijeenkomsten en nieuws

Speciaal geselecteerd voor de leden van deze groep

Gerelateerd

Actualiteiten

1-4-2016
Geconditioneerd transport