Veevervoer (SAVEETRA)

​​Wat is veevervoer?

SAVEETRA (Samenwerkende Veetransporteurs) is dé branchevereniging voor de beroepsvervoerders in het veetransport. SAVEETRA zet zich in om voor haar leden zowel op nationaal als op Europees niveau de regelgeving werkbaar en uitvoerbaar te houden.

Dierenwelzijn en preventie van dierziekten zijn belangrijke aspecten binnen het veevervoer. Het vervoer van landbouwhuisdieren stelt daarom hoge eisen aan mens en materieel. Leden van SAVEETRA beschikken over de juiste kennis en ervaring om zorgvuldig met de dieren om te gaan.

Wat doet de deelmarkt Veevervoer (SAVEETRA) voor u?

  • behartigt de belangen van de aangesloten veetransporteurs,
  • treedt op als gesprekspartner voor periodiek overleg met Ministerie van Economische Zaken en NVWA,
  • overlegt wanneer nodig met andere ketenpartners, zoals LTO, V&L en COV,
  • informeert haar leden over vakspecifieke onderwerpen en ontwikkelingen,
  • adviseert leden met individuele vragen,
  • heeft een eigen bestuur, bestaande uit leden van de deelmarkt,
  • ontwikkelt in samenspraak met haar leden een eigen strategie.
     

Leden en bestuur

De deelmarkt telt ongeveer 95 TLN-leden. Dit zijn specialisten die het vervoer verzorgen van uiteenlopende diersoorten (van kuiken tot paarden), met een diversiteit aan bestemmingen.

Bekijk hier de bestuursleden van de deelmarkt Veevervoer  (SAVEETRA).

Hoe kan ik lid worden?

Hoe kan ik lid worden van de deelmarkt Veevervoer SAVEETRA?
Voor het SAVEETRA-lidmaatschap is een deelmarktbijdrage van toepassing. Meer informatie is beschikbaar via het secretariaat van SAVEETRA. Bel met Frank van den Eijnden, tel. 088 456 71 11 of stuur een e-mail naar saveetra@tln.nl

Lees meer

Extra informatie

Alles over de organisatie

Bijeenkomsten en nieuws

Speciaal geselecteerd voor de leden van deze groep

26cb2d8e-3776-4f1c-8a58-bf0ade0134b5

Agenda
Bijeenkomsten

Gerelateerd

Actualiteiten