Wat doet de deelmarkt voor u?

Het beleidsplan 2011 – 2014 vormt het uitgangspunt voor alle activiteiten van de AZV. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

  • ​personeel
  • groei
  • ketensamenwerking
  • slotmanagement en dynamisch plannen
  • ICT
  • toetreding tot de markt
  • congestie terminals
  • A15 – infrastructuur

Een exemplaar van het beleidsplan kunt u opvragen bij het secretariaat: wvdheuvel@tln.nl.

Deze onderwerpen staan centraal op de maandelijkse ledenbijeenkomsten die de AZV in samenwerking met de VZV organiseert.

De AZV overlegt met alle partijen in de containersector om de belangen van de containervervoerders te behartigen zoals de containerterminals ECT, APMT en RWG, depots, FENEX, VRC, Portbase en het Havenbedrijf Rotterdam.

De AZV organiseert regelmatig werkbezoeken en excursies voor haar leden. Jaarlijks organiseert de AZV een congres voor leden en externe partijen uit de containersector.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten