FENEX

​Al meer dan 100 jaar behartigt FENEX, als brancheorganisatie voor expediteurs en logistiek dienstverleners, de belangen van bijna 400 nationale ondernemingen.

Leden van FENEX vervullen een zeer belangrijke sleutelrol binnen de logistieke keten. Handel en industrie hebben te maken met ontwikkelingen zoals steeds complexer wordende wet- en regelgeving, security, duurzaamheid en een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. 

Wat doet FENEX voor haar leden?

De rol van de expediteur en logistiek dienstverlener binnen de supply chain zal hierdoor steeds groter worden. De genoemde ontwikkelingen dwingen ook expediteurs tot het maken van keuzes. FENEX streeft er door haar activiteiten naar een klimaat te scheppen waarin leden en hun medewerkers de werkzaamheden deskundig, doelmatig en onder de meest gunstige omstandigheden kunnen verrichten.

FENEX is dé belangenbehartiger voor expediteurs en logistiek dienstverleners. FENEX staat dicht bij haar leden en stemt haar activiteiten af in samenspraak met de leden. De gespecialiseerde medewerkers zijn praktisch ingesteld. Ondernemingen die lid zijn van FENEX hebben een voorsprong in de sector.

FENEX Raden

De expeditiesector kent vele specialismen. Om de belangen van de leden goed te behartigen, kent FENEX een radenstructuur. Inhoudelijke thema’s worden binnen een van de volgende Raden behandeld:

Internationale samenwerking

Gezien het internationale karakter van de expeditiesector is samenwerking met expediteursorganisaties in andere landen van groot belang. Als lidvereniging van CLECAT, de Europese organisatie voor expeditie en logistiek, en de wereldorganisatie van expediteurs FIATA komt FENEX op voor de belangen van de Nederlandse expediteurs.

Dienstverlening

Expediteurs spelen een belangrijke rol in de gehele supply chain. De activiteiten van expediteurs omvatten alle vervoersmodaliteiten, supply chain management, opslag en distributie, value added services en de formaliteiten benodigd bij het grensoverschrijdende vervoer. Naast de algemene belangenbehartiging en individueel advies en uiteraard het bieden van een netwerk, heeft FENEX een aantal producten voor de leden ontwikkeld. 

FENEX-GarantiefondsFENEX Garantiefonds.png

Wie met een expediteur in zee wenst te gaan zal allereerst kijken naar zijn betrouwbaarheid. Zonder dat blijken leuzen als 'snel' en 'goedkoop' maar al te vaak valkuilen te zijn. FENEX-expediteurs weten dat alles draait om betrouwbaarheid. Daarom werken ze voortdurend aan de kwaliteit, continuïteit en beheersbaarheid van logistieke systemen.

Om de betrouwbaarheid van FENEX-expediteurs te benadrukken heeft de FENEX een garantiefonds in het leven geroepen. Dit garantiefonds houdt in dat indien een FENEX-expediteur failliet gaat, het FENEX-Garantiefonds onder bepaalde voorwaarden de opdrachtgever de mogelijke financiële schade vergoedt. FENEX-expediteurs staan derhalve garant voor elkaar.

Het Garantiefonds is ondergebracht in de Stichting FENEX-Garantiefonds. De stichting keert uit indien wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het Reglement Uitkering Vergoeding FENEX-Garantiefonds.  

Lees meer

Extra informatie

Alles over de organisatie

Bijeenkomsten en nieuws

Speciaal geselecteerd voor de leden van deze groep

bd11f053-578c-46db-bde2-43324c57f127

Agenda
Bijeenkomsten

Gerelateerd

Actualiteiten

Luchtvrachtlogistiek; Zeehavenlogistiek; Douanelogistiek; Opslag- en Distributielogistiek
FENEX