Bedrijfsnieuws

Al het bedrijfsnieuws

Kleine Transport-ondernemingen

​Wie zijn de leden van KTO?

De Kring van Kleine Transportondernemingen (KTO) werkt voor alle kleine transportondernemingen met maximaal vier vrachtauto's.

Wat doet KTO?

KTO begeleidt en ondersteunt kleinere vervoerders bij de verdere professionalisering van hun onderneming. De Kring KTO richt zich op het ondersteunen van de kleine transportondernemingen in de breedste zin van het woord.

  • Op individueel niveau kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de TLN-dienstverlening. Op allerlei terreinen (sociaal, juridisch, bedrijfseconomisch) zijn deskundigen aanwezig die u kunnen helpen met uw specifieke problemen.
  • Kring KTO verzorgt regelmatig regionale bijeenkomsten over onderwerpen die voor kleine transportondernemingen belangrijk zijn. 
  • Namens de gehele Kring wordt gelobbyed in Den Haag en Brussel. Denk daarbij aan de discussie over de zelfstandigheid van ondernemers zonder personeel: een lobby die door TLN is aangevoerd samen met het Platform Zelfstandige Ondernemers (VNO-NCW).

Dit alles en meer gebeurt vanuit de behoefte om ook voor de toekomst de kleine transportondernemers een kans te geven hun onderneming succesvol voort te zetten. 

KTO schild

KTO'ers zijn trots op hun rol in de Nederlandse logistiek. En het mooie is dat veel KTO'ers deze trots ook graag uitstralen. Vandaar dat er KTO-schildjes zijn gemaakt in de vorm van een sticker, die bevestigd kan worden op het voertuig.

 

Wilt u een gratis KTO-sticker ontvangen? Stuur dan een mail naar kringkto@tln.nl

Klankbordgroepen

De Kring KTO heeft regionale klankbordgroepen en een landelijke klankbordgroep (bestuur). De (vice-)voorzitters van iedere regio vormen samen de landelijke klankbordgroep. 

Naast een landelijke klankbordgroep is de Kring KTO in ieder van de vijf TLN-regio's in Nederland actief met een regionale klankbordgroep. De klankbordgroepen bestaan uit vertegenwoordigers uit de Kring, leden van TLN dus, uw collega's.

Daarnaast is er binnen ieder TLN-regiokantoor een speciaal aanspreekpunt voor de kleine transportondernemingen. De voorzitters van de regionale klankbordgroepleden vormen samen de landelijke klankbordgroepleden.

Om de informele band tussen leden van de Kring KTO aan te halen, organiseert de Kring een landelijk congres met daaraan gekoppeld sociale activiteiten. 

Lid worden van KTO

Heeft u interesse in een lidmaatschap van de Kring KTO en/of van TLN? Of wilt u meer weten over de Kring KTO en wat zij voor u kan betekenen? Stuur dan een e-mail naar kringkto@tln.nl

Contactpersoon: 
Emile van der Weg 
tel. 088 456 71 45
e-mail evdweg@tln.nl 

Lees meer

Extra informatie

Alles over de organisatie

Bijeenkomsten en nieuws

Speciaal geselecteerd voor de leden van deze groep

ec7c4c31-7662-4788-92dc-d7fbdd9ef526

Agenda
Bijeenkomsten

Gerelateerd

Actualiteiten