KTO-gerelateerde vragen

In de praktijk van alle dag ontvangen de bedrijfsadviseurs van TLN de meest uiteenlopende vragen. Hieronder een kleine selectie van KTO-gerelateerde vragen.

Ben ik verplicht een modelovereenkomst DBA af te sluiten?

Nee, het sluiten van een overeenkomst is niet verplicht. Wel zullen opdrachtgevers vaak zekerheid willen hebben dat er geen sprake is van loonheffing en die zekerheid is na 1 mei 2016 alleen nog te verkrijgen met een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Klik hier voor de pagina 'Snel meer weten over DBA?' voor meer informatie, waaronder een webinar voor ZZP-ers.

Welke verblijfskosten gelden er voor mij als KTO'er?

Recentelijk heeft de belastingdienst vastgesteld dat transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken voor 2019 € 36,50 per dag ten laste van hun winst mogen brengen. In 2017 was dit bedrag € 35,50. 

Lees meer op de site van de Belastingdienst.

Hoe bereken ik mijn kostprijs?

Iedere kostprijs is verschillend. Met de TLN Kostprijsapplicatie  kunt u goede kostprijsberekeningen maken voor uw individuele situatie. Daarnaast is het van belang om de ontwikkelingen die van invloed zijn op uw kostprijs goed in de gaten te houden. In opdracht van de NIWO brengt NEA jaarlijks de kostenontwikkelingen van het afgelopen jaar en de te verwachten kostenontwikkelingen voor het komende jaar in kaart voor zowel het binnenlands als het grensoverschrijdend vervoer. 

Kan ik als KTO'er ergens met korting tanken?

Brandstof duur? Niet voor slimme ondernemers in de transport- en logistieke sector. Want als lid van TLN tankt u met een korting van wel 12,755 eurocent per liter bij BP tankstations!
Lees hier alle informatie over de TLN Voordeelpas!

Waar moet ik op letten als ik nieuw personeel in dienst neem?

Ook als u snel een nieuwe medewerker wilt inzetten is het van belang dat u geen zaken vergeet. Hanteer daarom de checklist indiensttreding, zodat u er zeker van bent dat u de meest belangrijke zaken geregeld heeft. Zorg daarnaast voor een goede overeenkomst zodat alles tussen u en uw werknemer goed geregeld is. Niet tekenen, niet werken!
Naast de checklist indiensttreding zijn er tal van andere handige documenten:

  • Voltijd arbeidsovereenkomsten
  • Deeltijd arbeidsovereenkomsten
  • Formulier functioneringsgesprek

Heb ik als KTO'er een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen over de weg nodig?

Ja. Sinds 1 januari 2000 moet er binnen ondernemingen die gevaarlijke stoffen laden, lossen en vervoeren over binnenwateren, het spoor of de weg, een veiligheidsadviseur werkzaam zijn. De veiligheidsadviseur kan een bestaande medewerker zijn, die hiervoor verantwoordelijk en opgeleid is. Hiervoor is wel een diploma noodzakelijk.

Binnen kleinere ondernemingen kan de bedrijfsleiding of directie de functie van veiligheidsadviseur vervullen. Ondernemingen die de functie van veiligheidsadviseur niet zelf kunnen of willen instellen, kunnen dit door derden laten invullen. Hieraan zijn kosten verbonden. De onderneming die wordt geadviseerd blijft echter zelf aansprakelijk voor wat er eventueel toch fout gaat.
Lees hier meer over de invulling van een veiligheidsadviseur.

Welke nascholingsverplichtingen gelden er voor mij als KTO'er?

Alle beroepschauffeurs moeten iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing volgen. Alle houders van een rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, krijgen in hun periode zeven jaar de tijd om aan de nascholing te voldoen. Dit betekent deze chauffeurs uiterlijk op 10 september 2016 een geldige code vakbekwaamheid (code 95) op het rijbewijs moeten hebben.

De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV gecertificeerd zijn. Iedere chauffeur kan zelf een keuze maken uit de door CCV gecertificeerde nascholingscursussen. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen. Alleen cursussen met een V- code tellen mee voor de vereiste 7 uur praktijktraining. Alle gecertificeerde cursussen die vanaf 1 maart 2009 zijn gevolgd, tellen al mee voor de verplichte nascholing. Nascholing mag alleen in het land worden gevolgd waar je woont of werkt. 

Als je niet tijdig aan de verplichte nascholing voldoet, verloopt de code 95 en mag je je vak niet meer uitoefenen tot je aan de vakbekwaamheidseisen hebt voldaan.

Op de website van het CBR  staat welke CCV diploma's, certificaten en nascholingsuren je hebt behaald.   

Meer informa​tie

Gratis info en advies als TLN-lid? Bel 088 456 75 67 of stuur een e-mail naar info@tln.nl  

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten