Strategie

De logistieke sector is sterk aan het veranderen en dat vraagt om aanpassingsvermogen van de partijen die actief zijn in de supply chain. ​

De sector is daarnaast binnen Nederland erkend als topsector en speelt een belangrijke dienstverlenende rol in andere sectoren. Logistiek dienstverleners spelen verder een steeds belangrijker rol in de organisatie van en regie op supply chains. Het belang van innovatie en human capital blijft hierdoor groot. Dit zal een steeds belangrijkere rol spelen en van logistieke dienstverleners wordt verwacht dat ze met hun nieuwe producten en diensten inspelen op de veranderende wereld.

De Kring Logistiek en Supply Chain ondersteunt haar leden bij deze ontwikkelingen. Enerzijds door een netwerk te bieden met bijeenkomsten en diverse commissies waar leden elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en gezamenlijk kennis ontwikkelen. Anderzijds doet de KLS dit door een actieve bijdrage te leveren aan de relevante logistieke dossiers binnen TLN, waarmee gewerkt wordt aan een sterke logistieke topsector in Nederland en eveneens de belangen van logistiek dienstverleners behartigt. 

Relatie met de Topsector Logistiek

Voor de volledigheid volgen hieronder de thema's en actielijnen van de topsector:

  • Thema 1: Nederland als één samenhangend logistiek systeem
   - Neutraal Logistiek Informatie Platform
   - Synchromodaal Transport
   - Trade compliance en border managemeny
   - Stadslogistiek
  • Thema 2: Ketenregie
   - Cross Chain Control Centers
   - Service Logistiek
  • Thema 3: Innovatie- en vestigingsklimaat
   - Buitenlandpromotie
   - Maatwerkaanpak Regeldruk - Logistiek
   - Human Capital Agenda

Daarnaast monitort het Topteam Logistiek drieactielijnen:

 • MIRT goederencorridor studies (Kernnetwerk)
 • Supply Chain Finance
 • Samenwerking Zeehavens

Werkgroepen

Tot slot heeft de Kring een viertal werkgroepen:

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de KLS, neem dan contact met ons op via logistiekensupplychain@tln.nl​​

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten