Logistiek en Supply Chain (KLS)

Wie zijn de leden van KLS?

De Kring Logistiek en Supply chain (KLS) is in 2012 opgericht en komt voort uit de Physical Distribution Groep (PDG), Kring Grote Leden (KGL) en de Innovatiecommissie van KNV. Binnen de KLS wordt invulling gegeven aan de 'L' in de naam van Transport en Logistiek Nederland.

Wat doet KLS?

De Kring Logistiek en Supply Chain:

  • Is hèt netwerk en de belangenbehartiger voor logistiek dienstverleners
  • Levert een actieve bijdrage aan het innovatief vermogen van de sector en van de individuele leden
  • Levert een actieve bijdrage aan logistieke dossiers binnen TLN en doet dit in afstemming met doelgroepen zowel binnen als buiten TLN
  • Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden

Hier vind je meer informatie over de strategie van KLS. 

 Bijeenkomsten en activiteiten

Er worden jaarlijks verschillende bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd waarbij eveneens gelegenheid tot netwerken is. Kijk voor actuele informatie in de agenda.

Lid worden van KLS

Ondernemingen die lid willen worden van KLS moeten voldoen aan het volgende profiel:

  1. De onderneming is lid van TLN
  2. De onderneming voert aantoonbare kernactiviteiten uit in logistiek/supply chains

Het bestuur van KLS beslist uiteindelijk op basis van de vastgestelde visie en missie over de toelating en is bevoegd om leden tot de kring toe te laten

Als u meer informatie wilt ontvangen over de KLS kunt u contact opnemen via logistiekensupplychain@tln.nl​​

Lees meer

Extra informatie

Alles over de organisatie

Bijeenkomsten en nieuws

Speciaal geselecteerd voor de leden van deze groep

4f3a1403-90c5-4271-82d1-27dd76cd0491

Agenda
Bijeenkomsten

Gerelateerd

Actualiteiten