Regio's

​​De regiobesturen hebben een decentrale verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige voorbereiding, besluitvorming en afhandeling van onderwerpen die de regio's betreffen, zoals:

  • ​de lokale infrastructuur, ruimtelijke ordening en milieu
  • overleg met provincie en gemeenten
  • overleg inzake onderwerpen op het vlak van justitie en politie
  • inbreng cq afstemming met lokale Kamers van Koophandel en ondernemerskringen
  • regionale communicatie via thema-, lunchbijeenkomsten en gespreksgroepen.

De regiobesturen hebben een belangrijke rol als het gaat om de binding met de leden. De regiobesturen staan dicht bij de leden en hebben een signaleringsfunctie richting het bestuur. De regiobesturen hebben een belangrijke netwerkrol bij het versterken van de onderlinge binding tussen leden in de regio. De primaire binding tussen regiobestuur en organisatie wordt gevormd door de regiosecretaris. Regio-overstijgende onderwerpen worden behandeld in het bestuur.

In de bestuursopzet wordt uitgegaan van een regionale gebiedsindelingen en onderscheidt 5 regio's:

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten