​Aanpak arbeidsmarktdiscriminatie: hoe staat u ervoor?

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt en gelijke behandeling in gelijke gevallen: dat is voor lang niet iedereen in Nederland vanzelfsprekend. Het kabinet onderneemt actie en drie ministeries (SZW, BiZa, OCW) hebben gezamenlijk hun plan gepresenteerd.

Arbeidsrecht-3

Discriminatie op de arbeidsmarkt komt voor in verschillende fases: bij werving en selectie, bij het aangaan van een dienstverband, maar ook tijdens de arbeidsrelatie en bij de beëindiging van een dienstverband. Het team arbeidsdiscriminatie van de Inspectie SZW houdt breed toezicht op discriminatie en ongelijke behandeling op de werkvloer. In 2017 heeft het team 350 (her)inspecties uitgevoerd.

Gelijke kansen

De Nederlandse arbeidsmarkt schreeuwt om mensen die duurzaam aan het werk gaan, ongeacht leeftijd, migratieachtergrond, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap.Staatssecretaris Van Ark: ‘Daar moeten gelijke kansen op een eerlijke arbeidsmarkt tegenover staan. Een arbeidsmarkt zonder discriminatie bij werving en selectie en een gelijke behandeling op de werkplek. Met name voor Nederlanders met een migratieachtergrond en voor ouderen geldt dat zij discriminatie op de arbeidsmarkt ervaren. De uitsluiting van mensen op de arbeidsmarkt gebeurt soms moedwillig en hier moet tegen opgetreden worden. Veel vaker geldt echter dat bedrijven en organisaties op zoek zijn naar de beste kandidaat in hun ogen, en hierbij door onbewuste vooroordelen kandidaten uitsluiten.’

Onderzoek

De staatssecretaris kondigt een onderzoek aan naar de huidige vorm van personeelsselectie. Tijdens een eerdere verkenning met ‘mystery guests’ en ‘mystery calls’ werd al aangetoond dat werkgevers soms discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus neerleggen en dat die ook bijna zonder protest worden uitgevoerd. Ook bestaan er bij sommige bedrijven nog steeds beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk verrichten of worden ouderen stelselmatig niet aangenomen vanwege hun leeftijd.

Frisse blik

TLN adviseert om eens met een frisse blik naar uw HR-beleid te kijken om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen.