19 gemeenten regio Rotterdam Den Haag ondertekenen Green Deal ZES

19 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag ondertekenden op 19 december de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek: ze willen in 2025 hun binnensteden zoveel mogelijk uitstootvrij bevoorraden. Goed nieuws, vinden TLN en evofenedex.

convenant20schone20distributie20Den20Haag202-2

​De 19 gemeenten hebben afgesproken om uiterlijk in 2025 30 procent minder CO2-uitstoot in het verkeer te realiseren. Verduurzaming van de binnenstedelijke logistiek is al goed voor een vijfde daarvan. Met de ondertekening van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek​ (GDZES) zetten de gemeenten de eerste stap richting dit doel.

Aansluiting bij Den Haag, Rotterdam en Delft

De gemeenten Delft, Rotterdam en Den Haag tekenden de GDZES al eerder. 19 andere gemeenten in de regio sluiten zich hier nu bij aan. Naast lokale overheden hebben de Rijksoverheid, ondernemersorganisaties, voertuigproducenten, brandstofleveranciers, logistieke dienstverleners en verladers en ontvangers de GDZES getekend. Waaronder evofenedex en TLN. De ambities van de GDZES passen namelijk goed binnen de duurzaamheidsvisie van TLN​ en de ambities van evofenedex.

Den Haag goed voorbeeld

De volgende stap richting een emissievrije stadslogistiek is het sluiten van een convenant, met concrete, realistische maatregelen. De gemeente Den Haag heeft al zo’n convenant gesloten​ en geldt volgens evofenedex en TLN als goed voorbeeld. De partijen die dat convenant tekenden zullen bijvoorbeeld bekijken hoe de inzet van elektrische voertuigen voor stadsdistributie gestimuleerd kan worden. En er zal worden onderzocht of de bevoorrading anders kan worden georganiseerd, zodat er minder voertuigen nodig zijn.

‘Goed voor bedrijven en consumenten’

Martina Huijsmans, regiobestuurder MRDH en wethouder in Delft is blij met de ondertekening van GDZES door de gemeenten in de regio. ‘Door ondertekening van de GDZES gaan gemeenten samen met het bedrijfsleven de logistieke sector stimuleren om bij te dragen aan de reductie van CO2. De maatregelen op het gebied van goederenvervoer hebben niet alleen invloed op schonere lucht en daarmee de leefbaarheid van de regio. Het heeft ook effect op de economie. Efficiëntere logistiek is goed voor bedrijven en consumenten. Daarnaast levert het een bijdrage aan de verkeersveiligheid, want hoe minder voertuigen, hoe veiliger het wordt op de weg.’