3 maanden geen boetes bij ontbreken dodehoeksticker

AFTRI, de Franse zusterorganisatie van TLN, heeft bevestigd dat vervoerders de eerste 3 maanden van het jaar geen boete ontvangen als een dodehoeksticker ontbreekt. In deze gedoogperiode worden vervoerders hooguit gewezen op het ontbreken van de sticker. Er worden geen bekeuringen uitgeschreven, meldt AFTRI.

Frankrijk snelweg

TLN riep de Europese Commissie eerder op om de verplichting tot nader order uit te stellen. De maatregel is namelijk onduidelijk, onwerkbaar en lijkt onwettig. In samenwerking met de IRU heeft TLN dit aangekaart bij de Europese Commissie, maar zonder gehoor. Daarnaast is ook de Nederlandse overheid op de hoogte gebracht van de nieuwe wetgeving waarbij vervoerders op de meest creatieve manieren hun voertuigen met stickers moeten beplakken om aan de Franse wet te voldoen. De Europese Commissie moet zich nog uitspreken over de maatregel. Tot nader order is deze wetgeving verplicht en zullen alle vervoerders die naar Frankrijk rijden hieraan moeten voldoen.

Onduidelijkheid
In de wettekst die deze maand is gepubliceerd staat niets over het “stedelijk gebied’’, waar de stickerverplichting zou gelden. In de informatie die vorig jaar is gepubliceerd werd dit wél vermeld en zouden vervoerders vrijgesteld zijn van de verplichting als zij slechts op doorreis zijn of niet in stedelijk gebied zouden rijden. TLN heeft de Franse overheid gevraagd om verduidelijking hierover. Zodra hier meer over bekend is zullen wij dat communiceren.

Tolerantieperiode
Inmiddels is er een decreet gepubliceerd waarin wordt beschreven dat wanneer een vervoerder vóór 31 maart 2021 de dode hoeken van zijn voertuig heeft gemarkeerd, maar de hiervoor gebruikte stickers niet volgens Franse afmetingen zijn óf op de juiste hoogte zijn geplaatst, er alsnog een tolerantieperiode van 12 maanden geldt.

Praktische informatie
Op deze pagina is informatie te vinden over de afmetingen en de kleuren die de stickers ter markering van de dode hoek in Frankrijk dienen te hebben. In onze berichtenservice internationaal hebben daarnaast wij een niet officiële vertaling verstuurd van de folder zoals die door de FNTR, een Franse brancheorganisatie voor wegtransport, is opgesteld. Daar staat exact aangegeven op welke locatie de sticker bevestigd dient te worden. Ook is er aanvullende informatie te vinden over hoe bepaalde vervoerders toch aan de stickerplicht kunnen voldoen.

Plakken
Volgens de Franse overheid dienen bijvoorbeeld Tautliners de stickers met laminering en sterke lijm te bevestigen die bestand zijn tegen weersomstandigheden en wassen. Houd er rekening mee dat de stickers niet op siliconen dekzeilen kunnen blijven zitten wanneer deze vuil of stoffig zijn, omdat de lijm zich dan aan het stof in plaats van het dekzeil hecht. Hetzelfde geldt voor dekzeilen met krassen of oneffenheden in het materiaal (met vlechtwerk of deuken), omdat de lijm dan niet volledig hecht. Andere mogelijkheden zijn verven of stropen, omdat het regelmatig (ont)vouwen van het dekzeil de duurzaamheid van de stickers kan beïnvloeden.

Vervolg
Hoewel de verkeersveiligheid voorop staat, is TLN geen voorstander van Franse maatregel. De verplichting om dodehoekstickers te plaatsen is voor veel transporteurs onwerkbaar en onrealistisch. TLN vraagt zich bovendien af of de verplichting van de Franse overheid in strijd is met Europese wet- en regelgeving. Volgens een EU-verordening moeten voertuigen die voldoen aan de Europese Typegoedkeuring (ETG) namelijk zonder aanvullende eisen in iedere Europese lidstaat worden toegelaten.