774 miljoen voor aanpak knooppunt Hoevelaken

Minister Cora van Nieuwenhuizen trekt 774 miljoen euro uit voor de aanpak van knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort. TLN heeft jarenlang aandacht gevraagd voor een structurele oplossing van dit grote knelpunt.

3453312

Beeld © Rijkswaterstaat ​

Met dit besluit kan in 2021 gestart worden met de realisatie, naar verwachting  is het project in 2023 klaar.

De A1 en de A28 nabij Hoevelaken kampen al geruime tijd met een capaciteitstekort waardoor de doorstroming ernstig wordt belemmerd. “Het knooppunt Hoevelaken is aan vernieuwing toe”, aldus minister Van Nieuwenhuizen. “Op het verouderde klaverblad en de aansluitende snelwegen loopt het verkeer vaak vast. We zetten met dit besluit een mooie stap voor de aanpak van de files bij Amersfoort. Tegelijkertijd zorgen we er met geluidmaatregelen voor dat de mensen die in de omgeving wonen minder last hebben van het verkeer.”

Voor TLN zijn betere doorstroming van het verkeer, verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid en het behoud van de aansluiting Hoevelaken belangrijk. Met het ondertekende Ontwerp-Tracé-Besluit wordt hieraan voldaan. TLN is derhalve blij met deze stap en rekent er op dat het project nu zonder verdere vertraging of temporisering zal worden afgewerkt.​