Aangenomen Kamermoties PFAS ondersteunen wens TLN voor snelle verruiming norm

De Tweede Kamer heeft enkele moties aangenomen, die staatssecretaris Van Veldhoven oproepen om meer vaart te zetten achter de verruiming van de 0,1 microgram-grens voor het hergebruik van grond en bagger in oppervlaktewater en vrij liggende diepe plassen. De Kamer ziet dit ‘t liefst vóór 15 juni gebeuren. Ook moet nog dit jaar de consultatieversie van het Definitieve Handelingskader worden gepubliceerd.

Diepe plas

Met de moties komt de Kamer aan de wens van onder andere TLN en Bouwend Nederland tegemoet. De branches willen dat het belangrijkste resterende knelpunt voor hergebruik van grond- en bagger zo snel mogelijk wordt aangepakt. De staatssecretaris wil de PFAS-norm van 0,1 microgram per kg droge stof in oppervlaktewater en diepe plassen in het Tijdelijk Handelingskader aanpassen als de uitkomsten van RIVM-onderzoeken daartoe ruimte bieden. De onderzoeken zijn in juni gereed. Een verruiming leidt ertoe dat de meeste van de stilgevallen of uitgestelde projecten weer op gang kunnen komen.

Positief

TLN is positief over deze aangenomen moties en over de bereidheid van de staatssecretaris die – weliswaar onder voorwaarden van gunstige onderzoeksresultaten – actie wil ondernemen op de langverwachte verruiming van de 0,1-grens. Het zorgt voor een doorbraak van de impasse bij de uitvoering van grond-, wegen- en waterbouwprojecten en kan het grond- en baggertransport weer op gang brengen.