Aangenomen Wet Arbeidsmarkt in Balans kan duur uitpakken voor werkgevers

De Eerste Kamer heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. De wet beoogt een vast contract aantrekkelijker te maken, maar daar hangt een prijskaartje aan.

Eerste20kamer

​​​​​De nieuwe wet heeft voor- en nadelen. Maar de nadelen voor onze leden hebben de overhand.​ De WAB moet de balans op de arbeidsmarkt herstellen, maar is daarin doorgeschoten, vindt TLN. De 5 procentpunt hogere WW-​premie bovenop de transitievergoeding die vanaf dag 1 gaat gelden maakt de wet onaantrekkelijk voor werkgevers.

Tijdelijke contracten

De WAB biedt werkgevers meer flexibiliteit. Het wordt weer mogelijk met drie overeenkomsten voor bepaalde tijd te werken die samen maximaal 36 maanden mogen duren. Bij een vierde overeenkomst of als de termijn van 36 maanden wordt overschreden, ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ongewijzigd blijft dat als de onderbreking tussen twee tijdelijke arbeidsovereenkomsten groter dan 6 maanden is, er een nieuwe reeks begint.​

​Oproepkrachten

Minder flexibiliteit biedt de nieuwe regeling voor oproepcontracten. Een oproepkracht is niet verplicht te komen werken als het tijdstip waarop hij moet opkomen niet ten minste vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch aan hem bekend is gemaakt. Bij CAO kan dit verkort worden maar het mag niet minder dan 24 uur worden. ​Wordt de oproep om te komen werken binnen vier dagen schriftelijk of elektronisch ingetrokken, dan heeft de werknemer toch recht op het loon over de periode dat hij zou moeten werken.

WW-premie voor flex + 5 procentpunten!​

De premie die de WW financiert wordt gedifferentieerd naar de aard van het contract. Voor vaste contracten gaan werkgevers een iets lagere premie afdragen maar voor tijdelijke en flexcontracten stijgt de premie met 5 procentpunten!

Transitievergoeding vanaf dag 1​

Ook de transitievergoeding gaat veranderen. Waar er nu ‘slechts’ aanspraak is op die vergoeding als de werknemer twee jaar of langer in dienst is, heeft na de inwerkingtreding van de Wab de werknemer vanaf dag één van het dienstverband recht op die vergoeding. Zelfs als hij maar één dag in dienst is, heeft hij er recht op. Daar staat tegenover dat in sommige gevallen de transitievergoeding omlaag gaat bijvoorbeeld bij werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn.  Eerder al werd een wet aangenomen op basis waarvan werkgevers de transitievergoeding die zij moeten betalen omdat de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer eindigt op het UWV kunnen verhalen.

Makkelijker ontslag​

Het ontslagrecht wordt iets soepeler. Gronden voor ontslag die nu op zichzelf niet sterk genoeg zijn voor een rechter om iemand te ontslaan mag de rechter straks combineren waardoor ontslag makkelijker wordt. Daar staat dan wel weer tegenover dat de rechter dan wel extra transitievergoeding kan toekennen.

Inwerkingtreding​

Het grootste gedeelte van de maatregelen zal vanaf 1 januari 2020 ingaan.

Informatie TLN​

TLN zal in de maanden augustus, september en oktober op diverse manier aandacht besteden aan toekomstige wijzigingen in verband met de WAB en de compensatie voor de transitievergoeding. Onder andere door themabijeenkomsten te organiseren. De eerste daarvan vindt plaats op 22 augustus a.s. in Zoetermeer. De andere bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de tweede helft van september en in oktober a.s. Uitnodigingen hiervoor worden voor de zomer verstuurd. Houd ook de website van TLN goed in de gaten.​​