Aanpak files verdient alle aandacht

De ANWB meldt dat de filevorming in 2017 alleen maar toeneemt. Een slechte ontwikkeling, want onze sector mag niet stilvallen, wetende dat hij voor productiviteit en werkgelegenheid zorgt.

File-2

De vertraging op de Nederlandse wegen was in de eerste twee maanden van het jaar opnieuw groter. Volgens de cijfers van de ANWB nam de reistijd van weggebruikers op het gehele wegennet met ruim 18% toe. Het verkeer heeft vooral overdag en tijdens de avondspits steeds meer hinder van files.

Stijging filezwaarte

Op het hoofdwegennet steeg de filezwaarte (lengte maal duur van de file) met zo’n 5%. De grootste knelpunten in de spits lagen op de A27 Utrecht richting Gorinchem en op de A4 van Amsterdam naar Den Haag.

Altijd onderweg

In aanloop naar de verkiezingen roept TLN de politiek op om tot een businessplan te komen, om onze sterke logistieke positie in de wereld te kunnen borgen. Onze sector is namelijk altijd nodig en vandaar altijd onderweg. Filevorming is dan niet gewenst. Nederland mobiel houden verdient daarmee alle aandacht. Anders worden op termijn niet alleen de toch al minimale marges in onze sector aangetast, maar ook het functioneren van de BV Nederland als geheel.​