Aanpak infra Noord-Holland vraagt om totaaloplossing

De VVD-fractie in Noord-Holland heeft bij monde van Klaas Jeroen Ter Wal een aantal kritische vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld met betrekking tot het proces omtrent het voorgenomen besluit om uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 op te waarderen.

Wind Powered Highway

Andere delen van de beoogde Duinpolderwegroute tot aan de Haarlemmerstraat (N208), inclusief de randweg bij Zwaanshoek en de randweg A44-Lisse, vallen af. Een totaaloplossing blijft daarmee uit.

TLN, evofenedex en VNO-NCW West hebben al eerder teleurgesteld over het voornemen van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gereageerd. Nu begint ook de politiek met een kritische vragenlijst te reageren. De vragen betreffen onder andere de zorgvuldigheid van het proces, het ontbreken van afstemming met bijvoorbeeld de adviesgroep, het vertrouwen dat is geschaad richting stuurgroepleden en bepaalde stakeholders, het stopzetten van het uitgebreide onderzoekswerk en de aanpak van vervolggesprekken.

Het voorgenomen besluit van de Gedeputeerde Staten levert geen toekomstbestendige aanpak op van de mobiliteitsproblemen en de verkeersveiligheid in de regio, vindt TLN. Het opwaarderen van de (Nieuwe) Bennebroekerweg is zeker belangrijk voor de ontsluiting van nieuwe woonwijken in Hoofddorp, maar voegt onvoldoende toe aan de totale bereikbaarheid in de regio. De woningbouwopgaven in het gebied hebben als gevolg dat de mobiliteitsbehoefte groeit. Alleen met versterking van het openbaar vervoer, dat in een normale situatie al overvol zit, en het aanleggen van fietspaden komen we er niet. Dan blijft het transport qua efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid op een te laag niveau hangen, aldus TLN.

Het bedrijfsleven wil evenals diverse bestuurlijke partners de uitgebreide aanpak, zoals in het al eerder gekozen voorkeursalternatief is omschreven, gerealiseerd zien. TLN roept de Provinciale Staten van Noord-Holland daarom ook op om tot een ander besluit te komen.