Aanpassingen aan TLN-website

Vandaag is een aantal aanpassingen aan de TLN-website doorgevoerd. Daarmee geven we invulling aan wensen die bij gebruikers leefden.

website

De belangrijkste veranderingen hebben betrekking op de landeninformatie (exclusief voor TLN Internationaal leden) en het nieuwsoverzicht.
Afgelopen zomermaanden is achter de schermen hard gewerkt aan de aanpassingen. Deze beogen de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Ook de positieve ervaringen met een liveblog tijdens de eerste maanden van de coronacrisis zijn in de vernieuwingen verwerkt.

Het werk is nog niet af. Er zijn nog wensen om bijvoorbeeld de zoekfunctie verder te verbeteren. Daaraan wordt komende tijd gewerkt.

Landeninformatie
Sinds de livegang van de nieuwe TLN-website in december 2019 was er de wens de landeninformatie toegankelijk te maken door een interactieve kaart. Met één muisklik staat alle relevante informatie voor transporteurs onder elkaar. Ondanks de extra activiteiten van het webteam door de coronacrisis, kon hieraan invulling worden gegeven. Deze informatie is ook onderweg op de mobiele telefoon gemakkelijk toegankelijk.
Sinds 1994 presenteert TLN de landeninformatie voor de in het buitenland werkende leden. Door de huidige presentatie is het mogelijk altijd over zo actueel mogelijke informatie te beschikken. Wie naar het buitenland gaat, moet immers de juiste voertuigdocumenten aan boord hebben, BTW uit het buitenland terugvragen, cabotageregels respecteren, de rij- en rusttijden naleven, rijverboden respecteren, toltarieven in de facturen verwerken en de benodigde vergunningen en ontheffingen aanvragen.

Nieuwsoverzicht
Tijdens de eerste periode van de coronacrisis heeft TLN een liveblog geïntroduceerd. Meerdere keren per dag werd actuele informatie verstrekt over de situatie in binnen- en buitenland. Leden gaven aan deze wijze van berichtgeving te waarderen. Daarop is besloten de algemene nieuwsvoorziening op een vergelijkbare manier aan te bieden. Nieuws wordt nu weergegeven in een ‘Nieuwsblog’. In een oogopslag zie je wat er binnen de transport- en logistieke sector speelt. Ook alle corona-updates komen hierin terug.
Bekijk hier het nieuwsblog en blijf op de hoogte van wat er speelt.