Aanpassingen steunmaatregelen vanwege herstel economie

Vanwege het verwachtte herstel van de economie, past het kabinet de NOW-regeling voor het derde kwartaal van 2021 aan. Na het derde kwartaal komt een einde aan de steunmaatregelen.

Administratieve20lasten20en20regeldruk-3

Oorspronkelijk zou de NOW in Q3 onder dezelfde voorwaarden gelden als de subsidie over het tweede kwartaal, maar gisteren maakte het kabinet bekend dat een aantal voorwaarden toch wijzigen. Volgens het kabinet neemt de maatschappelijke en economische impact van het coronavirus snel af en herstelt de economie. Daarom zou staatsteun vanaf 1 oktober niet meer nodig zijn. Mocht het opeens weer slechter gaan en nieuwe maatregelen nodig zijn, dan kan het kabinet alsnog besluiten om ook over het vierde kwartaal steunmaatregelen aan te bieden.

NOW Q3
Bij de NOW-aanvraag over het derde kwartaal van 2021 kan nog maar maximaal 80% omzetverlies worden opgegeven; dat was altijd 100%. Waar een werkgever over het tweede kwartaal maximaal 85% loonkostensubsidie over de gehele loonsom kon ontvangen bij een omzetverlies van 100%, zal dat nu dus maximaal 85% zijn over 80% van de loonsom. Verder blijft gelden dat om voor de NOW in aanmerking te komen er sprake moet zijn van minstens 20% omzetverlies. Het aanvragen van NOW over het derde kwartaal van 2021 is nog niet mogelijk. Wanneer dat wel het geval is, zullen wij daarover op de TLN-site berichten.

Uitstel van belasting
De periode waarin ondernemers uitstel van belasting kunnen aanvragen of verlenging van uitstel kunnen vragen, is verlengd tot 1 oktober 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.