Aanpassingen steunmaatregelen vierde kwartaal

Tijdens de persconferentie van 26 november jl. kondigde het kabinet aan dat zij met nieuwe steunmaatregelen zou komen, of bepaalde steunmaatregelen zou herinvoeren. Want door de avondlockdown zullen veel bedrijven getroffen worden, ook in financiële zin. Het gaat om een aantal maatregelen.

Calculator, Euro banknotes and coronavirus in Europe – corona

NOW
Het betreft in de eerste plaats de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Er komt een NOW-5 die betrekking zal hebben op de maanden november en december 2021. De voorwaarden zullen grotendeels overeen komen met die van NOW-4, zie Feiten en cijfers Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)

Vereist is dat bedrijven tenminste 20 procent omzetverlies hebben over de genoemde twee maanden afgezet tegen de omzet van 2019 gedeeld door 6. Het is een vaste periode; dat is anders dan in de eerdere NOW-regelingen. Het doel is weer personeel in dienst te houden en het loon door te betalen; ook flexibel personeel. Voor de loonsom wordt gekeken naar de loonsom over september 2021.

Bedrijven die ten minste 20 procent omzetverlies hebben over de maanden november en december kunnen een vergoeding ontvangen van maximaal 85 procent van de loonkosten. De grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies bedraagt 80 procent. Dus ook al is er sprake van meer omzetverlies.

Het loonsomvrijstellingspercentage wordt verhoogd naar 15 procent. Dat betekent dat als achteraf blijkt dat de loonsom over de maanden november en december 2021 minder dan 15 procent is gedaald ten opzichte van de loonsom over september 2021 maal twee, dat geen gevolgen heeft voor de subsidie. Is de loonsomdaling groter, dan wel.

Het streven is dat bedrijven nog in december 2021 de aanvraag kunnen indienen. Het voorschot van 80 procent van de te verwachten subsidie zal in een keer betaald worden. Achteraf, nadat de werkgever de definitieve aanvraag heeft ingediend, zal men kijken of er nog wordt nabetaald of wellicht eerder teveel betaald is. Het indienen van de definitieve aanvraag kan, zoals het er nu uitziet, gedurende de periode van 1 juni 2022 (mogelijk eerder) tot en met 22 februari 2023.

Bedrijven die gestart zijn tussen 1 februari 2020 en voor 1 oktober 2021 kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Voor hen zal de omzet over de maanden november en december 2021 afgezet worden tegen de omzet over de maanden juli tot en met oktober 2021 en voor zover zij zijn gestart na 1 juli 2021 wordt gekeken naar de omzet over de periode van de startdatum tot 1 oktober 2021 en dan teruggerekend naar 2 maanden.

Bij een bedrijfseconomisch ontslag in de periode 27 november tot en met 31 december 2021, is de werkgever verplicht telefonisch contact op te nemen met het UWV om te kijken naar de mogelijkheden van werk naar werk voor de personen die voor ontslag in aanmerking komen.

Ook het bonus- en dividendverbod zullen voor de NOW-5 gelden zoals dit voor de NOW-3 en -4 gold. Dat wil zeggen dat er een bonus- en dividendverbod is voor heel 2021 voor werkgevers die NOW-5 aanvragen en een voorschot van 125.000 euro of meer hebben ontvangen of bij een lager voorschot als de definitieve subsidie 125.000 euro of meer is. De entiteit koopt ook geen eigen aandelen in. Voor werkgevers die een aanvraag op werkmaatschappijniveau indienen, geldt het dividendverbod voor het gehele concern. Het bonusverbod geldt bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau voor het bestuur en de directie van het concern en de aanvragende entiteit. Ook hier koopt de entiteit geen eigen aandelen in.

Ook NOW-5 wordt verzorgd door het UWV.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Ook de TVL wordt weer breder opengesteld. Bovendien verhoogt het kabinet voor het vierde kwartaal van 2021 van 85 procent naar 100 procent. Om van de TVL gebruik te kunnen maken moet er sprake zijn van meer dan 30 procent omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.
Voor mkb-bedrijven wordt het maximale subsidiebedrag 550.000 euro. Voor niet-MKB-bedrijven wordt dat 600.000 euro. Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro nu de Europese Commissie die ruimte biedt. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf TVL Q4 2021.

De TVL moet bij de RVO worden aangevraagd. Zie Informatie over opening TVL Q4 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Belastingmaatregelen
Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel.

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op 0,01 procent. Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4 procent. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1 procent gaat en op 1 januari 2023 naar 2 procent, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4 procent op 1 januari 2024.