Aanscherping 7,5 ton zone Amsterdam per 1 oktober 2021

Per 1 oktober 2021 gelden aangescherpte regels voor zwaar verkeer in Amsterdam.

Roofs of Amsterdam at sunset,  Netherlands. Top view of old-time houses in Amsterdam, Netherlands.

De aanscherping heeft als doel het verminderen van de piekbelasting van de kwetsbare bruggen en kademuren en het voorkomen van incidenten op deze punten in de binnenstad. Bij de totstandkoming van de voorgenomen regelgeving is TLN betrokken geweest.

De gemeente heeft een bereikbaarheidskaart gemaakt om inzicht te geven waar de voertuigbeperkingen gelden. Wil je een ontheffing aanvragen? Klik dan hier. 

Uitbreiding gebied

De ontheffingsvrije vrachtroutes komen te vervallen. Daarnaast wordt het gebied waar de beperkingen gelden uitgebreid met een gedeelte van de Zeeheldenbuurt. De beperkingen voor zwaar verkeer gaan daarmee gelden voor het gehele gebied binnen de s100 (zie kaart hieronder).

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige ontheffingenbeleid zijn:

1. De voorwaarden waaronder ontheffingen worden uitgegeven worden vooral strenger voor voertuigen vanaf 30 ton

Er zijn twee typen ontheffingen: (1) een zonale (jaar/dag)ontheffing voor voertuigen die maximaal 30 ton wegen en een maximale lengte van 10 meter hebben en (2) een routeontheffing voor voertuigen die zwaarder zijn dan 30 ton en of langer zijn dan 10 meter.

Alleen als de infrastructuur het toestaat en/of er sprake is van ondeelbare lading is er een routeontheffing mogelijk.

Met een zogenaamde intentieverklaring massa of lengte kunnen ondernemingen die voertuigen of een samenstel van voertuigen inzetten die op kenteken een hogere maximum massa dan 30 ton hebben toch een zonale of routeontheffing aanvragen. Dit geldt voor voertuigen met een eigen gewicht van maximaal 20 ton. Het maximum gewicht (eigen gewicht + lading) mag dan niet boven de 30 ton uitkomen. Op doorgaande routes mag een voertuig dan ook langer zijn dan 10 meter.

2. Ontheffinghouders moeten ter plekke kunnen aantonen dat zij een bestemming in de 7,5 ton zone hebben. De eis vooraf om vijf vrachtbrieven aan te leveren vervalt

3. De categorie bijzondere voertuigen vervalt. Ook voor deze voertuigen geldt de gewichtsbeperking

4. Aanvullende gedragsregels worden bij de ontheffingsvoorschriften ingevoerd (bijvoorbeeld niet stilstaan op bruggen om te laden of te lossen)

5. De ontheffingsvoorschriften zijn strenger en er is een handhavingsstappenplan. De aanvraagprocedure zal eenvoudiger en sneller worden

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kan je contact opnemen met TLN: Wessel Deelstra (wdeelstra@tln.nl / 06-51250148).