Aanscherping milieuzones

In alle milieuzones in Nederland zijn vanaf 1 januari 2022 uitsluitend vrachtauto’s met minimaal emissieklasse 6 toegestaan. Dit is in lijn met de afspraken die in 2019 zijn gemaakt over één landelijk systeem voor milieuzones.

Milieuzone

Alle informatie over milieuzones, de vrijstellingen en ontheffing zijn te vinden op deze website.

Den Haag: uitbreiding milieuzone

Op 1 juli 2021 is de milieuzone van Den Haag uitgebreid: de milieuzone loopt van de Neherkade in het zuiden tot aan de  Professor B.M. Teldersweg (S200) in het noorden. De centrumring (S100) en het Telderstracé zelf horen niet bij de milieuzone.

Haarlem: invoering milieuzone 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt in Haarlem centrum en omliggende wijken een milieuzone ingevoerd voor vrachtwagens die op diesel rijden. Dieselvrachtwagens mogen dan alleen nog in de milieuzone rijden als ze voldoen aan emissieklasse 6. Zo wil de gemeente zorgen voor schonere lucht voor inwoners van Haarlem, minder uitstoot en een kleiner negatief effect op het klimaat. De wens is om in 2025 de milieuzone aan te scherpen tot een nul-emissiezone voor emissievrije vracht- en bestelwagens.

Zero-emissie zones

Vanaf 2025 hebben gemeenten ook de mogelijkheid een zero-emissie zone voor bedrijfs- en vrachtauto’s in te stellen. Ook dit is lijn met de landelijke regelgeving, vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek die begin 2021 is gepubliceerd.

Handig overzicht milieu- en zero-emissie zones

Om duidelijk te maken welke zones in welke gemeenten per wanneer van toepassing zijn, heeft TLN een handig overzicht gemaakt. Hierin is te zien in welke gemeenten milieu- en zero-emissie zones (gaan) gelden en waar online meer informatie is te vinden over genoemde zones.

TLN blijft je uiteraard informeren over de laatste ontwikkelingen op het vlak van milieu- en zero-emissie zones. Houd daarvoor deze pagina en ook de TLN-nieuwsbrief in de gaten.