Aanscherping regels 7,5-tonszone in Amsterdam

De gemeente Amsterdam kampt met fors achterstallig onderhoud van de kademuren en bruggen. De gevolgen hiervan zijn voor iedereen merkbaar. Daarom is er op 19 september 2019 een informatiebijeenkomst.

Adressen van tachograaf-leveranciers

Het is niet alleen merkbaar omdat er op steeds meer plekken in de stad herstel van verouderde constructies plaatsvindt, maar ook omdat we om veiligheidsredenen op steeds meer plekken het gebruik moeten beperken.

Dat dit overlast geeft voor gebruikers van de stad is duidelijk. Doel van het aanscherpen van de huidige regels van de 7,5-tonszone is het beter beschermen van de kwetsbare Amsterdamse kademuren en bruggen en het behouden van de bereikbaarheid van de stad. In het actieplan Bruggen en kademuren kun je hier meer over lezen.

Informatiebij​​​​eenkomst

Op 19 september 2019 houdt Amsterdam van 14.00-17.00 uur een informatiebijeenkomst over de voorgenomen aanpassingen, die zijn gericht op zwaar verkeer en de mogelijke impact daarvan voor gebruikers en de stad. Ook is er aandacht voor de manier waarop de aanpassingen worden ingevoerd. Je kunt je hiervoor tot 11 september aanmelden bij v.van.den.bos@amsterdam.nl. De locatie wordt nog bekend gemaakt.​