Aanvraag vaststelling NOW-1 nu mogelijk

Met ingang van vandaag is het mogelijk de aanvraag voor de vaststelling van NOW-1 in te dienen bij het UWV. Eerder konden bedrijven een aanvraag voor subsidie indienen en indien zij aan de voorwaarden voldeden werd er een subsidie toegekend. Je ontving dan een voorschot van 80% van die subsidie. Die subsidie werd echter berekend op basis van de verwachte omzetdaling en de loonkosten over (in de meeste gevallen) januari 2020.

Rekenmachine – calculator – administratie

Bij de aanvraag voor de vaststelling wordt gekeken naar de daadwerkelijke omzetdaling en de feitelijke loonsom over de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Op basis hiervan wordt de subsidie definitief vastgesteld. Deze definitieve subsidie wordt afgezet tegen het betaalde voorschot en dat kan ertoe leiden dat je nog een aanvulling ontvangt, exact het juiste bedrag ontvangen hebt dan wel eerder teveel ontvangen hebt en er terugbetaald moet worden. Let op: afhankelijk van het ontvangen voorschot respectievelijk van de definitieve tegemoetkoming moet er bij de aanvraag ook een accountantsverklaring of derdenverklaring worden meegestuurd.

Indienen van een aanvraag voor vaststelling
Het indienen van de aanvraag voor de vaststelling kan dus vanaf vandaag maar moet uiterlijk 23 maart 2021 gebeuren als er geen verklaring of een derdenverklaring meegestuurd moet worden. Moet er een accountantsverklaring worden meegestuurd, dan kan het aanvragen tot en met 29 juni 2021. Let op: het is belangrijk dat je dit tijdig doet, want het te laat indienen leidt ertoe dat je het recht op subsidie verliest en het ontvangen voorschot moet terugbetalen. Dit geldt ook als er in het geheel geen aanvraag wordt ingediend

De beslissing over de definitieve aanvraag moet uiterlijk binnen 52 weken na die aanvraag, maar het UWV heeft te kennen gegeven dat vanaf eind november 2020 afwikkeling mogelijk is. Meer weten? Op de site van het UWV, waar de aanvraag ook moet worden gedaan, is veel informatie terug te vinden.