Aanvraagtermijn TVL 4e kwartaal 2021 verlengd

De aanvraagtermijn voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is verlengd tot 11 februari 2022 17:00 uur. Dat meldt de Staatscourant.

Calculator, Euro banknotes and coronavirus in Europe – corona

Eerder deze week hebben we bericht dat de aanvragen voor de TVL, over het vierde kwartaal van 2021, voor vrijdag 28 januari a.s. 17:00 uur ingediend moest worden. De aanvraagtermijn is dus verlengd.

De verlenging heeft te maken met het feit dat eerder besloten is het vereiste minimale omzetverlies voor genoemd kwartaal te verlagen van 30% naar 20%. Om ook ondernemers met een omzetverlies van 20% nog de kans te geven een aanvraag voor subsidie voor het vierde kwartaal van 2021 in te dienen, is de aanvraagperiode met twee weken verlengd.

De aanvragen moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend: TVL Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO | Rijksdienst