Aanvragen NOW tranche 4  en TVL Q1 nu mogelijk

Het indienen van de aanvragen voor de NOW tranche 4 (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) voor het eerste kwartaal 2021 is vanaf 15 februari mogelijk. Lees hier alles over deze twee maatregelen.

Euro banknotes and coronavirus
Euro Geldscheine und Coronavirus

NOW tranche 4
Vanaf vandaag is het mogelijk aanvragen in te dienen voor de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) tranche 4, ook wel bekend als NOW 3.2. NOW tranche 4 heeft betrekking op de loonperiode januari tot en met maart 2021.

Minstens 20% omzetverlies
Om voor subsidie over deze periode in aanmerking te komen dient er sprake te zijn van minstens 20% omzetverlies over 3 aaneengesloten maanden in de periode januari tot en met mei 2021. Die periode van 3 maanden kan in beginsel zelf gekozen worden. Heb je echter ook over de maanden oktober tot en met december 2020 NOW-subsidie aangevraagd, dan dient de periode van 3 maanden aan te sluiten op de periode van 3 maanden die daarbij in acht werd genomen. Dat is alleen anders als de aanvraag voor die periode voor vandaag (15 februari 2021) is ingetrokken.

In het kader van NOW tranche 4 kan een subsidie worden ontvangen van maximaal 85% van de loonsom. Hierbij wordt uitgegaan van de loonsom over de maand juni 2020. Achteraf moet er weer een definitieve aanvraag worden ingediend. Indien dan blijkt dat de daadwerkelijke loonkosten over de maanden januari tot en met maart 2021 meer dan 10% lager zijn dan de loonkosten over de maand juni 2020 maal 3, dan vindt er een verrekening plaats.

Verplicht contact UWV
Verder geldt ook nu dat indien er op economische gronden ingekrompen moet worden en er wordt een aanvraag ingediend bij het UWV, dat je als werkgever telefonisch contact moet opnemen met het UWV om te kijken naar werk-naar-werk-begeleiding. Zelfs als dat niet aan de orde zou zijn, moet er toch contact met het UWV worden opgenomen. Doe je dat niet, dan zal dat achteraf leiden tot een korting op de gehele subsidie van 5%.

Meer weten over de NOW, zie: Corona en (overheids)maatregelen – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)

Het aanvragen van NOW tranche 4 kan tot en met 14 maart 2021 en dient te geschieden bij het UWV: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) | UWV | Werkgevers

TVL 1e kwartaal 2021
Tevens is het vanaf vandaag, 12:00 uur, mogelijk de Toeslag Vaste Laste (TVL) aan te vragen voor het 1e kwartaal van 2021. Aanvragen kunnen tot en met 30 april 2021 17:00 uur worden ingediend. Het aanvragen dient bij het RVO te gebeuren: TVL aanvragen | Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO.nl

Minimaal 30% omzetverlies
De TVL staat in kwartaal 1 en 2 van 2021 open voor vrijwel alle ondernemers ongeacht de sector en ongeacht de grootte, zolang ze maar op 15 maart 2020 waren ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Er gelden wel enkele voorwaarden. Zo moet het bedrijf minstens 30% omzetverlies hebben. Hierbij wordt de omzet over het eerste kwartaal van 2021 vergeleken met die over het eerste kwartaal van 2019. Verder moeten de vaste lasten minimaal € 3.000 per kwartaal zijn, op basis van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit hoort. Hier wordt nog verkend of dat bedrag misschien verlaagd kan worden.

Meer weten over de TVL: Corona en (overheids)maatregelen – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)