Aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten derde kwartaal 2021

Met ingang van 31 augustus is het mogelijk de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan te vragen over het derde kwartaal (Q3) van 2021. De aanvraagperiode loopt tot 26 oktober a.s. 17:00 uur.

Man kantoor computer

Belangrijkste voorwaarden
Om voor TVL in aanmerking te komen, gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • het bedrijf staat ingeschreven bij de KVK, heeft een SBI-code en minimaal één vestiging in Nederland, maar niet op het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen waaronder het goederenvervoer;
  • je bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 3e kwartaal van 2021 vergeleken met het 3e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal in 2020;
  • de berekende vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal. Hierbij wordt uitgegaan van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit van het bedrijf hoort.


Aanvullend
Naast deze voorwaarden, die ook voor TVL Q2 2021 golden, gelden er ook wat aanvullende voorwaarden voor TVL Q3 2021:

  • grote ondernemingen kunnen maximaal € 600.000 ontvangen voor het 3e kwartaal. In Q2 was dit eenmalig € 1,2 miljoen;
  • startende ondernemers die voor 30 juni 2020 zijn ingeschreven in het Handelsregister van KVK kunnen ook TVL Q3 aanvragen;
  • mkb-bedrijven kunnen maximaal € 550.000 subsidie voor het 3e kwartaal ontvangen.


Meer informatie en aanvraag
Voor meer informatie zie: TVL Q3 | Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO | Rijksdienst Via die site kan ook de aanvraag worden ingediend.