Aanvragen TVL Q1 2022 vanaf vandaag mogelijk

Vanaf vandaag (28 februari 2022) 09:00 uur is het mogelijk de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan te vragen over het eerste kwartaal van 2022. De aanvraagperiode staat open tot donderdag 31 maart a.s. 17:00 uur.

Man kantoor laptop computer

De belangrijkste voorwaarden, om voor TVL over Q1 2022 in aanmerking te komen, zijn:

  • een onderneming of groep verbonden ondernemingen verwacht minimaal 30% of meer omzetverlies in het 1ekwartaal van 2022 vergeleken met het 1e kwartaal van 2019 óf het 1e kwartaal van 2020;
  • het subsidiepercentage van TVL Q1 2022 is 100%;
  • het maximale subsidiebedrag voor dit kwartaal is € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen;
  • de onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft minimaal één vestiging in Nederland. Die vestiging moet een aparte voordeur of opgang hebben van het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen, waaronder goederenvervoer over de weg (SBI 49.41), verhuisvervoer (SBI 49.42), post- en koeriersdiensten (SBI 53.10 en 53.20);
  • de onderneming was of verbonden ondernemingen waren op 31 december 2019 niet in financiële moeilijkheden. Dit geldt ook voor de buitenlandse verbonden ondernemingen;
  • een onderneming of groep verbonden ondernemingen mag tussen maart 2020 en 30 juni 2022 niet meer dan € 2,3 miljoen aan overheidssteun voor vaste lasten ontvangen;
  • de hogere staatssteungrens geldt vanaf de aanvraag van TVL Q4 2021 en niet voor eerdere TVL-periodes.

 

Het aanvragen van de TVL dient bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te gebeuren: TVL Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO | Rijksdienst