Aanvragen TVL Q2 vanaf vandaag mogelijk

Het aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over kwartaal 2 van 2021 (Q2 2021) is met ingang van vandaag, 25 juni, 08:00 uur mogelijk en wel tot en met 20 augustus a.s. 17:00 uur

kantoor – bellen

De belangrijkste kenmerken van de TVL over Q2 zijn:

  • Het subsidiepercentage is 100%. Als je 100% omzetverlies hebt, ontvang je 100% van de vaste lasten als tegemoetkoming. Let op: het gaat om berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.
  • Bijna alle bedrijven in Nederland die aan de voorwaarden voldoen, kunnen TVL Q2 2021 aanvragen.
  • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500.
  • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 1.200.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven).
  • Ondernemers die tussen 15 maart en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart, kunnen ook TVL Q2 2021 aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het bedrijf stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij KVK, heeft een SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur van het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen waaronder  goederenvervoer.
  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 2kwartaal van 2021 vergeleken met het 2e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal van 2020.
  • De vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit hoort.

Het aanvragen van de TVL dient digitaal bij het RVO te gebeuren, zie: TVL Q2 | Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO | Rijksdienst