Accijnsverlaging niet de enige oplossing voor brandstofproblematiek

Het kabinet komt consumenten en professionele weggebruikers tegemoet met een verlaging van de accijns op benzine en diesel. De dieselaccijns gaat vanaf 1 april gedurende een half jaar omlaag met 11 cent per liter. Dat is een verlaging van 20%. Dat zal de schatkist ruim 300 miljoen euro kosten.

Fuel pump

TLN waardeert dit gebaar zeer en ziet het als een erkenning van het kabinet dat ook de transportsector en diens klanten zwaar te lijden hebben onder de torenhoge dieselprijzen. Tegelijkertijd kan dit niet worden gezien als een oplossing voor de problemen die de sector nu ondervindt.

58 cent
Sinds de Russische inval in Oekraïne is de dieselprijs in 11 stappen met 44 cent gestegen. Vanaf kerstmis vorig jaar is de stijging zelfs 58 cent. Het is vooral de internationale oliemarkt die voor deze stijging verantwoordelijk is. Zelfs al zou de overheid de accijns helemaal schrappen, dan nog zou de stijging niet gecompenseerd worden. Het is daarom vooral zaak dat transportondernemers zelf in gesprek gaan en. blijven met hun opdrachtgevers om reële afspraken te maken over de hoge en wisselende brandstofprijzen. Dat kan met een zogenaamde brandstofclausule.

LNG
TLN wijst de overheid nog wel op het probleem van de hoge aardgasprijzen. Dat wordt in de vorm van LNG in de transportsector gebruikt als milieuvriendelijk alternatief voor diesel. De overheid heeft dit eerder rechtstreeks gestimuleerd, maar daarna de handen van LNG af getrokken. TLN heeft de minister van Economische zaken in februari al per brief verzocht om ondernemers die door het stimuleringsbeleid van de overheid zijn overgestapt op LNG met een regeling te compenseren.

Gesprek met minister
TLN heeft de problemen rondom de stijgende brandstofprijzen aangekaart bij het kabinet. Daarover blijft TLN in gesprek.