Adviesgroep Stadslogistiek Rotterdam van start

In samenwerking met de gemeente Rotterdam hebben TLN en evofendex de Adviesgroep Stadslogistiek Rotterdam opgestart. Op 3 juni vond de eerste bijeenkomst plaats die vooral in het teken stond van het inventariseren van onderwerpen, mogelijke (toekomstige) knelpunten en de organisatorische kant van de adviesgroep.

Rotterdam – Erasmusbrug

In diverse steden zijn er al soortgelijke commissies of adviesgroepen waarin het bedrijfsleven met de relevante ambtenaren op verschillende transport en logistiek gerelateerde thema’s samenwerken. In Rotterdam was dit nog niet het geval. Op initiatief van TLN en evofenedex is daar nu een adviesgroep in het leven geroepen, die vier keer per jaar samenkomt om het te hebben over onderwerpen of problemen rondom stadslogistiek.

Stedelijke bevoorrading

Het kernteam bestaat uit de gemeente Rotterdam (afdeling goederenvervoer), TLN, evofenedex en VNO-NCW. Het voorzitterschap is bij TLN en evofenedex belegd. Afhankelijk van de agenda wordt de deelnemerslijst aangevuld met leden uit het Convenant Zero Emissie Stadslogistiek en ambtenaren uit andere beleidsvelden van de gemeente Rotterdam. De groep zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van B&W over de ontwikkeling en voortgang van bevoorradingsconcepten in het algemeen in Nederland en in het bijzonder in Rotterdam.

Bereikbaarheid

Daarnaast zal de adviesgroep adviseren over de effecten van door de gemeente gevoerd of voorgenomen beleid over de bevoorrading van de stad en van (her)ontwikkelingsplannen binnen de gemeentegrenzen. Het betreft effecten op het gebied van bereikbaarheid, toegankelijkheid, milieu, leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit.

De gemeente Rotterdam voert het secretariaat voor de Adviesgroep Stadslogistiek Rotterdam en de communicatie verloopt via logistiek010@rotterdam.nl.