Afbuigassistent vanaf 1 juli verplicht voor LZV’s in Duitsland

LZV’s die in Duitsland rijden, moeten vanaf 1 juli 2022 voorzien zijn van een afbuigassistent-systeem en meeknipperende zijmarkeringslichten. De strengere veiligheidsvoorschriften waren al langer van kracht voor nieuwere voertuigen, maar gelden nu voor alle LZV’s.

LZV

De voorwaarden voor het rijden met LZV’s in Duitsland zijn vastgelegd in een zogenaamde Ausnahmeverordnung voor voertuigen en voertuigcombinaties met extra lengte. De basis Verordnung dateert van 5 januari 2012. Deze is inmiddels een aantal keren gewijzigd. Met de negende wijziging die op 20 september 2019 van kracht is geworden, zijn ook strengere veiligheidseisen voor LZV’s ingevoerd.

Dode hoek
De afbuigassistent maakt hier deel van uit. Het is een hulpsysteem die de dode hoek naast de vrachtauto bewaakt en de chauffeur waarschuwt bij het rechts afslaan als er voetgangers of fietsers zich in deze zone bevinden. Ook moeten de zijmarkeringslichten bij het afslaan over de gehele voertuiglengte knipperen om andere verkeersdeelnemers beter te waarschuwen.

Alle LZV’s
De nieuwe eisen gelden vanaf 1 juli 2020 voor LZV’s die na 1 juli 2019 in Duitsland zijn toegelaten. Met ingang van 1 juli 2022 moeten alle LZV’s die in Duitsland rijden hieraan voldoen.