Amsterdamse subsidieregeling voor zero emission voertuigen

Wist u dat de gemeente Amsterdam de subsidie voor de aanschaf van elektrische bestelauto’s tijdelijk heeft verdubbeld naar 10.500 euro?

belastingvoordeelduurzaam20transport-1

En wilt u meer weten en/of op de hoogte blijven van subsidies voor de aanschaf van een elektrische bestel- of vrachtauto’s? Zo ja, vul dan deze vragenlijst in.

Via deze vragenlijst, die is opgesteld door de gemeente Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, kunnen ondernemers input geven voor het stimuleringsbeleid van elektrisch vervoer van de gemeente Amsterdam. Waarom maken vervoerders wel of geen gebruik van deze subsidieregeling? En welke andere mogelijk (subsidie)maatregelen op dit vlak zouden voor vervoerders waardevol kunnen zijn?

Uiteraard gaan de gemeente Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam vertrouwelijk met de gegevens om!

In het kader van haar duurzaamheidsvisie pleit TLN al langer voor het geven van privileges en stimulansen aan duurzame koplopers in de jaren vóór 2025. De (extra) subsidie die de gemeente Amsterdam nu aan deze koplopers beschikbaar stelt, stimuleert hen om nu al te investeren in zero emission voertuigen.