Aparte TVL-startersregeling

Het kabinet heeft aangekondigd dat er een aparte TVL-regeling komt voor bedrijven die gestart zijn tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021. Voorwaarde is wel dat zij in het vierde kwartaal van 2021 en/of het eerste kwartaal van 2022 door de coronamaatregelen zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten en geen eerdere steun hebben ontvangen. De belangrijkste gedachte hierbij is dat ook zij ervoor zorgen dat Nederland niet stilstaat en na een crisis weer sterk uit de startblokken komt.

Calculator, Euro banknotes and coronavirus in Europe – corona

Hoofdlijnen van de regeling
De exacte regeling is nog niet bekend maar wel al een paar hoofdlijnen. Zo komen voor subsidie in aanmerking bedrijven die per kwartaal te maken hebben met een omzetdaling van minstens 30%. Hierbij wordt de omzet over het betreffende kwartaal vergeleken met de omzet over het derde kwartaal van 2021. Voor ondernemers die zijn gestart in Q3 2021 geldt een alternatieve referentieperiode. Zij kunnen alleen TVL-subsidie ontvangen voor Q1 2022 en hanteren daarbij als referentieperiode de eerste drie maanden volgend op de maand van inschrijving. Het subsidiepercentage bedraagt 100% en het minimumsubsidiebedrag is € 1.500. Het maximumsubsidiebedrag is vastgesteld op € 100.000 per kwartaal.

Groep
Als een onderneming deel uitmaakt van een groep, dan kan alleen een beroep op de TVL-startersregeling worden gedaan, als alle ondernemingen binnen de groep gestart zijn na 30 juni 2020.

Meer informatie
Zodra de regeling definitief is, zullen we daarover berichten. Dan kan ook aangegeven worden in welke periode die subsidie aangevraagd kan worden, want dat is nu nog niet mogelijk.