Arbocatalogus Transport en Logistiek goedgekeurd

De Inspectie heeft de Arbocatalogus van de sector transport en logistiek positief getoetst. Dat betekent dat de Arbocatalogus weer geaccepteerd wordt als referentiekader bij inspecties.

Man reading
A DSLR photo of a man reading a magazine. He's sitting on the chair. He's holding and opening the magazine. He's wearing a casual clothing, a black polo shirt and a jeans. He's sitting behind a desk. He is in a home office at the afternoon.The background is an office desk.

​​De Arbowet verplicht werkgevers maatregelen te treffen om er voor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden goed geregeld zijn. De wet is echter heel algemeen gesteld. Een Arbocatalogus helpt werkgevers met oplossingen op maat.

Wat is vastgele​gd in de Arbocatalogus?

In de Arbocatalogus is op sectoraal niveau vastgelegd welke maatregelen getroffen worden om te voldoen aan de doelvoorschriften in de Arbowet. Als sociale partners dit zelf vastleggen, dan werkt dit normstellend bij de handhaving door de inspectie. Zonder Arbocatalogus is handhaving afhankelijk van de persoonlijke interpretatie van inspecteurs of de manier waarop andere sectoren​ een en ander hebben beschreven.