Archief liveblog: coronavirus week 13

TLN deelt via het liveblog updates over de coronacrisis en de gevolgen voor de transportsector. Hieronder een overzicht van de updates uit week 13 (23 t/m 29 maart 2020).

Let op: de informatie hieronder is mogelijk verouderd. Bekijk hier het actuele liveblog voor de laatste ontwikkelingen.

Bijna alle grenzen in Slowakije zijn weer open

Gisteren ontving TLN het bericht dat Slowakije de grenzen met Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Polen voor vrachtwagens vanaf 7.5 ton ging sluiten. Inmiddels zijn bijna alle grenzen weer open, behalve de grens tussen Brodske (Slowakije) en Breclav (Tsjechië).

Doorrijden met verlopen code 95

Chauffeurs die vanwege maatregelen tegen het coronavirus hun code 95 niet kunnen verlengen, mogen met een verlopen code 95 doorrijden. Als de code 95 en het rijbewijs gelijktijdig vervallen kan je een nieuw rijbewijs zonder code 95 aanvragen. Zolang de corona-crisis duurt, handhaaft de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) niet op de geldigheid of afwezigheid van code 95.

Interactieve kaart Europa beschikbaar

Het coronavirus treft heel Europa. Elke dag vergaart TLN nieuwe informatie uit het buitenland. Om een duidelijk, actueel en inzichtelijk overzicht te geven in de maatregelen die gelden voor het beroepsgoederenvervoer per land in Europa heeft TLN een interactieve kaart gemaakt waarin je per land kunt zien wat er speelt. Bekijk hier de kaart.

Alle informatie over corona en (overheids)maatregelen op één pagina

De overheid heeft allerlei maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens (en na) de coronacrisis. Op deze pagina vind je de belangrijkste financiële en fiscale maatregelen en hulpmiddelen die TLN aan haar leden beschikbaar stelt zoals een voorbeeldbrief om uitstel van belastingen aan te vragen.

Slowakije sluit grenzen

TLN kreeg zojuist het bericht dat Slowakije haar grenzen gaat sluiten met Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Polen voor vrachtwagens vanaf 7.5 ton. Reden is de enorme vertragingen aan vooral Hongaarse grensovergangen en de lange files die er daardoor staan. Uitgezonderd is het vervoer van levende dieren, bederfelijke waren en goederen die bestemming Slowakije hebben. Ook zogenoemde green lane voertuigen, zouden zijn uitgezonderd, maar het is nog niet duidelijk welke voertuigen daar onder vallen. TLN adviseert om vooraf goed te checken wat de situatie is, contact op te nemen met opdrachtgever en klant, omdat je het risico loopt vast te komen te staan. Stel zo nodig uit, totdat er hierover meer duidelijkheid is.

Onduidelijke aanscherping goederenvervoer in Slovenië

Slovenië heeft een onduidelijk decreet afgekondigd: Het goederenvervoer over de weg vanuit Italië door Slovenië wordt opgeschort, behalve voor het vervoer van poststukken, medicijnen, beschermende uitrusting,  medische hulpmiddelen en humanitaire hulp. Alleen vrachtwagens met goederen waarvan de eindbestemming Slovenië is, zijn vrijgesteld. Maar tegelijkertijd stelt het decreet dat transitovervoer van goederen door Slovenië is toegestaan, mits het andere land de goederen accepteert. TLN heeft extra navraag gedaan of dit juist is.

Op basis van overeenkomsten met verschillende buurlanden wordt het vrachtvervoer over de weg momenteel uitgevoerd in georganiseerde konvooien, in samenwerking met de politie en met hulp van de DARS-tolinspectiedienst.

Slovenië stelt verder uitsluitend de volgende vier grensovergangen met Italië open: Vrtojba, Fernetiči, Škofije en Krvavi Potok. Deze grensovergangen zijn 24 uur per dag geopend, behalve Krvavi Potok, die open is van 05:00 tot 23:00 uur. Alle andere grensovergangen zijn gesloten.

Als je vanuit Italië Slovenië binnenkomt, moet je een bewijs overleggen in het Sloveens, Engels of Italiaans, niet ouder dan drie dagen, na voltooiing van een medische test die de afwezigheid van het coronavirus bevestigt. Als je niet over een dergelijk bewijs beschikt, mag je Slovenië alleen binnenkomen als: je lichaamstemperatuur lager is dan 37,5 ° C en je geen duidelijke tekenen van infectie van de luchtwegen (hoesten, niezen, kortademigheid) vertoont.

Ook met Oostenrijk stelt Slovenië extra voorwaarden. Er zijn  13 toegangspunten: Gornja Radgona, Kuzma, Holmec, Karavanke, Jurij, Vič, Ljubelj, Trate, Radlje, Gederovci, Šentilj (snelweg), Šentilj (snelweg) en Korensko. Toegang uit Oostenrijk is toegestaan ​​voor: Sloveense staatsburgers, tijdelijke of permanente inwoners van Slovenië en buitenlanders. Ook hier geldt dat het verplicht is om een bewijs voor te leggen, niet ouder dan drie dagen, van een medische test die de afwezigheid van het coronavirus bevestigt. Als je niet over een dergelijk bewijs beschikt, mag je Slovenië alleen binnenkomen als: je lichaamstemperatuur lager is dan 37,5 ° C en je geen duidelijke tekenen van infectie van de luchtwegen (hoesten, niezen, kortademigheid) vertoont.

Versoepeling rij- en rusttijden in Denemarken

In de periode van 26 maart 2020 tot en met 11 april 2020 heeft de Deense overheid een tijdelijke afwijking aangekondigd op de rij- en rusttijden wetgeving. Bekijk dit overzicht voor meer informatie.

De Deense handhavingsautoriteiten en de politie worden geïnformeerd dat afgezien moet worden van handhaving op dit onderdeel van de rij- en rusttijden (artikel 8, lid 6, van Verordening (EG) nr. 561/2006). TLN adviseert om deze verklaring mee te geven aan chauffeurs (Engelse versie). De Deense versie van de verklaring vind je hier.

Versoepeling rij- en rusttijden in Spanje

Vanaf 29 maart tot 12 april heeft Spanje de naleving van de rij- en rusttijdenregeling verder versoepeld. Bekijk dit overzicht voor meer informatie.

BigMile trainingen digitaal

Vanwege het coronavirus worden alle trainingen van BigMile de komende weken digitaal gegeven. Dit betekent dat leden van TLN zich nog steeds kosteloos kunnen inschrijven om deel te nemen aan de pilot om de CO2-uitstoot van hun wagenpark te meten. BigMile analyseert de plannings- en transportdata, brengt CO2-emissies in beeld en laat zien waar het efficiënter kan. Zo bereid je je nu alvast voor op de regelgeving die in de maak is voor CO2-registratie voor transportbedrijven. Meer informatie of inschrijven voor de pilot en een digitale training vind je hier.

 

TLN-voorzitter Elisabeth Post bij Goedemorgen Nederland

Vanochtend sprak TLN-voorzitter Elisabeth Post bij Goedemorgen Nederland op NPO 1 over de enorme files in Europa die zorgen voor lange wachttijden. Zie hier het fragment terug (vanaf min. 7.24).

Nieuw formulier voor chauffeurs in Italië

De Italiaanse autoriteiten hebben een formulier beschikbaar gesteld dat chauffeurs ingevuld in hun bezit moeten hebben wanneer zij in Italië rijden. Chauffeurs mogen 72 uur (en bij uitzondering 48 uur langer) in Italië zijn en kunnen middels het formulier aantonen sinds wanneer zij in Italië zijn. Op pagina 2 staat opgesomd welke informatie op het formulier dient ingevuld te worden:

 • Naam
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Woonplaats
 • Woonadres
 • Paspoort/identiteitskaartnummer, plaats van uitgifte, uitgiftedatum/verloopdatum
 • Telefoonnummer
 • Plaats binnenkomst Italië (datum/tijdstip/bestemming)/verwachte exitdatum/tijdstip
 • Reden verblijf in Italië

Het formulier is ook in Engels beschikbaar.

DG Move brief aan lidstaten over hernieuwing certificaten beroepsvervoer

Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan lopen sommige procedures rond vernieuwing van certificaten en andere documenten voor beroepsvervoer vertraging op. Veel lidstaten hebben inmiddels aanpassingen gedaan zodat vervoerders tijdelijk de verlopen documenten kunnen blijven gebruiken. De Commissie erkent dat het nodig is dat lidstaten onder deze omstandigheden zich genoodzaakt zien de regels te versoepelen rond uitgifte en erkenning van documenten. Maar omdat vervoer plaatsvindt in meerdere lidstaten zal ook de handhaving weet moeten hebben van de verschillende aanpassingen die lidstaten voor hun sector hebben voorzien. DG Move (is een directoraat-generaal van de Europese Commissie dat verantwoordelijk is voor het vervoer binnen de Europese Unie) heeft daarom vandaag een brief gestuurd aan alle lidstaten met het verzoek de maatregelen met de Commissie te delen. De Commissie zal een overzicht van deze maatregelen vervolgens publiceren op het platform waar alle corona gerelateerde maatregelen voor transport te vinden zijn. Op een later moment komt de Commissie met een lijst van welke documenten en certificaten impact ondervinden van de coronacrisis en waarvoor maatregelen gerechtvaardigd zijn.

TLN is blij dat de Commissie probeert een overzicht te creëren van de regels die door lidstaten genomen worden. Hiermee wordt het hopelijk voor lidstaten makkelijker om onderling de getroffen aanpassingen te erkennen wanneer zij vervoerders uit andere lidstaten controleren.

Polen verlengt grenscontroles tot en met 13 april

Polen verlengt de grenscontrole aan de binnengrens met Duitsland, Litouwen, Tsjechië en Slowakije met nog eens 20 dagen, namelijk tot 13 april. De huidige beperkingen op de toegang van buitenlanders tot Polen blijven ook gehandhaafd.

Nieuwe maatregelen in Roemenië

Er zijn nieuwe maatregelen in Roemenië getroffen. Zoals thuisisolatie en quarantaine voor alle personen die naar Roemenië reizen. De maatregelen gelden niet voor chauffeurs die met vrachtwagen Roemenië binnen komen. Houdt rekening met lange wachttijden aan de grensovergangen bij o.a. Hongarije en Bulgarije. Raadpleeg deze bijlage voor de transitwegen die door Roemenië zijn aangesteld.

Internationaal vrachtvervoer vrijgesteld van quarantainevoorschriften in Slowakije

Slowaakse vrachtwagenchauffeurs die naar Slowakije terugkeren, zijn alleen vrijgesteld van de quarantainevoorschriften als ze een internationaal transport uitvoeren en op voorwaarde dat ze thuis blijven gedurende de tijd die ze in Slowakije doorbrengen. Alle Slowaakse chauffeurs die met de auto naar Slowakije terugkeren, moeten 14 dagen in quarantaine blijven volgens de huidige voorschriften; Buitenlandse chauffeurs die internationaal vrachtvervoer verrichten, van en naar Slowakije, zijn ook vrijgesteld van de quarantainevoorschriften.

Meer gemeenten stellen venstertijden tijdelijk buiten werking

TLN heeft een nieuw overzicht gemaakt van gemeenten die de venstertijden hebben aangepast, opgeschort of gestopt zijn met de handhaving. Door het aanpassen van de venstertijden kunnen veel winkeliers die het nu financieel heel zwaar hebben hun openingstijden inkorten en hun deuren pas later op de dag openen. Dan redden ze het net met de kosten voor de inzet van personeel en beperken ze het gebruik van energiekosten. Ook kan het transport van voedsel voor bijvoorbeeld supermarkten efficiënter worden ingepland als de venstertijden opgeschort of uitgebreid zijn.

Beperkingen veetransporten

De NVWA schort per direct een deel van de exportcertificeringen voor levende dieren tijdelijk op. Dit doet NVWA vanwege de beperkte capaciteit en (inter)nationale maatregelen in verband met het coronavirus. Welke diersoorten / -stromen het betreft en aanvullende beperkingen zijn hier beschreven. Beperkingen in het buitenland wordt door de NVWA dagelijks bijgewerkt in dit overzicht.

STL verstuurt tijdelijk geen facturen naar leerbedrijven

Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) verstuurt tot 8 april geen facturen naar leerbedrijven over de gemaakte uren van een leerling-werknemer. STL wacht af of de nieuwe Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) duidelijkheid biedt voor leerbedrijven- en leerlingen. Ben je een leerbedrijf en heb je geen werk voor jouw leerling-werknemer? Neem dan contact op met STL.

Corona-grenscontroles hinderen vrije doorgang vrachtwagens

Uitvoerige corona-grenscontroles hinderen het goederenvervoer met vrachtwagens aan de Europese grenzen. Aan veel grenzen in Europa staan enorme files die zorgen voor lange wachttijden. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) roept de overheden in de Europese lidstaten daarom op om de vrije doorgang van vrachtwagens nu met spoed te regelen. TLN is blij met de steun van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), zij heeft TLN toegezegd dit onderwerp te zullen bespreken met de Europese transportministers. Lees hier het gehele bericht.

Onterecht teruggestuurd worden bij Belgische grens

TLN krijgt te horen dat enkele Nederlandse vervoerders bij de Belgische grens onterecht terug worden gestuurd. Volgens de handhavers mogen de wagens België niet in omdat het niet specifiek om het vervoeren van producten uit de essentiële sectoren zou gaan. In het ministerieel besluit met de coronamaatregelen in België staat onze branche als essentiële sector vermeld, waardoor het goederenvervoer is vrijgesteld en gewoon plaats kan vinden.

Op blz. 7  helemaal onderaan (blz. 17607 van Staatsblad) staat:

– Het nationaal, internationaal transport en logistiek.

Mocht je goederen vervoeren en een handhaver bij de Belgische grens je terugsturen omdat je geen deel uitmaakt van de ‘’essentiële sector’’, laat hem dan het document zien waar staat aangegeven dat onze branche onder die groep uitzonderingen valt. Ook hoort TLN graag bij welke grensovergang dit heeft plaatsgevonden. Je kunt een e-mail sturen naar info@tln.nl 

We verwachten dat dit probleem op korte termijn verholpen is, mede dankzij de inzet van onze Belgische zusterclub Febetra.

Antwerpen en Gent schorten LEZ (Lage Emissie Zone) tijdelijk op

Antwerpen en Gent hebben hun beleid voor de lage-emissiezone aangepast. De camera’s blijven actief, maar wie er binnen rijdt met een auto die niet aan de voorwaarden voldoet, ontvangt gedurende de coronacrisis geen boete. Gent stuurt in de plaats daarvan een brief waarin de overtreder zal lezen dat het gaat om een tijdelijke versoepeling. In Antwerpen geldt deze maatregel sinds 14 maart 2020. In Gent is deze maatregel met terugwerkende kracht van toepassing sinds 18 maart 2020. In beide steden is dit een tijdelijke maatregel i.v.m. de coronacrisis.

APK, onderhoud en schorsen van voertuigen

De RDW heeft nieuwe maatregelen getroffen om de dienstverlening zoveel mogelijk op niveau te houden. De focus is hierbij gericht op de continuïteit van de cruciale dienstverlening.

RDW keuringsstations
Momenteel zijn er 9 van de 16 keuringsstations geopend. Hier worden op dit moment alleen cruciale keuringen voor de transport- en landbouwsector uitgevoerd.

Voor meer informatie: https://www.rdw.nl/particulier/nieuws/2020/update-coronaberichtgeving-21-maart

Importkeuringen
De RDW krijgt veel vragen over de mogelijkheid om importkeuringen alsnog uit te voeren voor voertuigen die reeds verkocht zijn. Op dit moment worden testen uitgevoerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Voor meer informatie: https://www.rdw.nl/zakelijk/nieuws/2020/update-coronaberichtgeving-25-maart-2020

APK
De APK-dienstverlening draait op dit moment als normaal. Dit houdt in dat, wanneer een erkenninghouder open is, de APK gewoon kan worden uitgevoerd.

Nederland heeft veel erkende APK keuringsstations waar eigenaren met hun voertuigen voor een keuring terechtkunnen. Er zijn op dit moment geen problemen bekend voor wat betreft een verminderde capaciteit door sluiting van dealers of werkplaatsen. Dat willen wij graag zo houden. Uitgangpunt is dat de continuïteit voor het onderhoud en de APK in deze crisistijd gewaarborgd is. Daar zullen wij ons voor inzetten.

Aangepast schorsingsbeleid
Door de coronacrisis staan veel voertuigen in de verhuur-, taxi- en transportbranche staan momenteel stil. Om tegemoet te komen aan de vragen vanuit de sector zal de RDW vanaf donderdagmiddag 26 maart een aangepast schorsingsbeleid invoeren. Het is vanaf dan mogelijk om voor de eerste vijf voertuigen het reguliere schorsingstarief te betalen, waarna voor elk volgend voertuig een 0-tarief zal gelden. Voor meer informatie: www.rdw.nl/zakelijk.

Respecteer de vrachtwagenchauffeur

De sector transport en logistiek (TLN, FNV, CNV, STL en VVT) roept iedereen binnen de logistieke keten op om vrachtwagenchauffeurs respectvol te behandelen. Vrachtwagenchauffeurs zijn onmisbaar voor de bevoorrading van Nederland. Zeker nu verdienen zij steun en waardering van ons allemaal. Download de flyer hier.

Spoedberaad regeringsleiders

Vandaag komen de regeringsleiders van de EU in een speciaal corona spoedberaad bijeen. Uiteraard wordt er gesproken over de genomen en te nemen crisismaatregelen. Onze koepelorganisatie IRU heeft alle regeringsleiders in een brief opgeroepen om nog een stap verder te gaan inzake de zogenoemde green lanes. Het door de Commissie voorgestelde maximum van 15 minuten is alsnog veel te lang om een snelle grenspassage mogelijk te maken. Gezien de nu ontstane wachttijden van meer dan 35 uur aan sommige grenzen, wil de IRU afschaffing van systematische checks op goederenvervoer aan de grenzen. Dat voorkomt ook dat chauffeurs te dicht op elkaar gaan staan als ze hun cabine verlaten en de kans op verspreiding van het virus toeneemt. En na uren in je cabine zitten wil je natuurlijk wel eens naar buiten. Ook verlangt de IRU afschaffing van alle verschillende verklaringen, certificaten en andere documenten die lidstaten soms verlangen om de gezondheid van de chauffeur aan te tonen.

Daarnaast zal de Europese Commissie aan lidstaten richtlijnen geven hoe om te gaan met verlopen certificaten als o.a. code 95. De Commissie snapt dat nascholingscursussen nu niet gehouden kunnen worden en verzoekt daarom lidstaten tolerant hiermee om te gaan.

Tot slot heeft de IRU de overkoepelende handhavingsorganisatie CORTE gesproken. CORTE heeft de IRU bevestigd dat zij hun handhavingsinstanties hebben verzocht flexibel en tolerant om te gaan met verlopen certificaten. TLN is verder nog in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een en ander zwart op wit te krijgen. We snappen dat de zorg hoog zit bij ondernemers en chauffeurs, maar er zijn nog wat juridische haken en ogen die eerst opgelost moeten worden, alvorens een verklaring zou kunnen worden opgesteld.

Formulier Spanje beschikbaar

Spaanse vrachtwagenchauffeurs moeten vanwege de verscherpte maatregelen onderweg een bepaald document bij zich hebben wanneer ze zich in dat land op de weg bevinden. Op het niet hebben van dit document staan hoge boetes. Onze Spaanse zusterclub heeft ons gisteren laten weten dat enkel Spaanse chauffeurs dit document bij zich moeten hebben en deze plicht niet geldt voor bestuurders uit andere EU-lidstaten.

Gisteren heeft Transport in Nood ons laten weten dat er in Spanje toch een wagen met een niet-Spaanse chauffeur bijna is beboet voor het niet hebben van dit document. Door het alsnog digitaal versturen van dit document mocht de in dit geval Portugese chauffeur zijn rit vervolgen zonder een boete te betalen.

Omdat er onder de Spaanse handhavers onduidelijkheid heerst zou je de chauffeur, ook al komt hij uit een ander EU lidstaat dan Spanje, alvast een document mee kunnen geven. Klik hier voor de invulhulp die door Transport in Nood is opgesteld.

TLN heeft dit probleem aangekaart bij het ministerie. Daarnaast zal de EU landen dringend worden verzocht de grenzen open te houden voor goederen, om snelle doorstroming te garanderen en af te zien van vragen naar certificaten/verklaringen/documenten.

Maatregelen in Moldavië

Momenteel zijn er slechts 15 grensdoorlaatposten in Moldavië. Personen die Moldavië binnenkomen, moeten een medische kaart invullen en een verklaring van persoonlijke aansprakelijkheid ondertekenen voor naleving van het zelfisolatieregime gedurende 14 dagen op specifieke locaties.

Bij afwezigheid van klinische tekenen van luchtweginfectie of koorts hoeft het personeel in het beroepsgoederenvervoer zich niet te houden aan de richtlijnen omtrent zelfisolatie.

Attestformulier nodig in Griekenland

Bestuurders moeten een attestformulier van hun werkgever overleggen, evenals een paspoort/identiteitsbewijs en de CMR om transportactiviteiten op Grieks grondgebied te bewijzen.

Op het douanekantoor van Evzoni (BCP Griekenland-Noord-Macedonië) worden elke dag van 22.00 – 06.00 uur beperkingen op vrachtverkeer opgelegd.

Vrachtwagens die ethylalcohol, bederfelijke goederen en medische benodigdheden vervoeren, zijn vrijgesteld van de voorziening.

TLN en Belgische organisaties vragen om betere organisatie grensverkeer

TLN krijgt meldingen van leden dat er veel vertraging is bij de grensovergangen naar België. Personenauto’s staan tussen de vrachtwagens. Dit leidt tot veel vertraging, omdat het personenverkeer wordt gecontroleerd. Veel personen stappen in de rij ook uit hun auto’s. We hebben contact gezocht met de Belgische zusterorganisaties Febetra en TLV. Zij hebben het probleem gesignaleerd en bij de Belgische autoriteiten aangekaart. TLN heeft er ook bij Rijkswaterstaat directie Zuid-Nederland aandacht voor gevraagd. Aan beide kanten van de grens is zo gevraagd om het personen en vrachtverkeer zo vroeg mogelijk te scheiden, zodat het vrachtverkeer ongestoord de grens kan passeren.

Nieuw overzicht tijdelijke rij- en rusttijden in EU beschikbaar

In het overzicht tijdelijke rij- en rusttijden in de EU zijn er vrijstellingen aangepast en bijgekomen (Engeland, Noord-Ierland, Schotland, Wales en Portugal. Bekijk hier het overzicht.

 

Nieuwe verordening Oostenrijk uitgevaardigd

Het ministerie van Sociale Zaken heeft een nieuwe verordening uitgevaardigd die de toegang tot Oostenrijk beperkt vanaf de grensdoorlaatposten aan de landgrenzen van personen die in de volgende buurlanden wonen of doorreizen: Italië, Zwitserland, Liechtenstein, Duitsland, Hongarije en Slovenië. Degenen die Oostenrijk willen binnenkomen, moeten een medische verklaring overleggen die in het Duits, Engels of Italiaans kan worden ingevuld, wat bewijst dat hun test voor het coronavirus negatief is. De medische verklaring mag op het moment van binnenkomst niet ouder zijn dan vier dagen, anders kan de overheid de binnenkomst weigeren. Deze regeling is niet van toepassing op vracht- of woon-werkverkeer.

Formulier nodig bij grensdoorlaatpost met Roemenië

Het Roemeense ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nieuwe maatregelen aangekondigd. Onder andere zijn winkels gesloten (uitgezonderd verkoop van voedingsmiddelen, veterinaire of farmaceutische producten en schoonmaakdiensten) en mogen Roemeense inwoners alleen nog maar onder strenge voorwaarden hun huis verlaten. Internationaal- en nationaal goederenvervoer is uitgezonderd van deze nieuwe maatregelen. Bestuurders van vrachtwagens van meer dan 2,4 ton die aankomen in of door rode gebieden of gele gebieden zijn gereden, worden niet onderworpen aan quarantaine- of isolatiemaatregelen als ze bij de grensdoorlaatpost geen symptomen vertonen die verband houden met het coronavirus. Alle personen (ook vrachtwagenchauffeurs) die Roemenië binnenkomen, moeten een formulier invullen. Sjablonen van deze formulieren zijn hier in het Roemeens en Engels beschikbaar. Bestuurders van vrachtwagens van meer dan 2,4 ton zijn verplicht om bij de grensdoorlaatpost individuele beschermingsmiddelen aan te hebben, zoals handschoenen en gezichtsmasker. Daarnaast dient de chauffeur documenten voor te leggen die de reisroute naar de bestemming bevestigen.

TLN bij Omroep Gelderland over behandeling vrachtwagenchauffeurs

Vanochtend sprak woordvoerder Ernst Moeksis bij Omroep Gelderland over de behandeling van vrachtwagenchauffeurs. ‘Natuurlijk moet je de veiligheidsregels in acht nemen. Maar chauffeurs moeten gewoon hun werk doen. Ze zijn de levensader van Nederland. Vrachtwagenchauffeurs moet je koesteren, die moet je goed behandelen.’ Luister hier het fragment terug.

Gebruik 24-uurs rustplaatsen voor diertransport in Hongarije

In Hongarije kunnen veetransporten een 24-uurs rust nemen op de daarvoor bestemde controleposten. Chauffeurs dienen dit wel vooraf aan de Hongaarse politie door te geven via torzs@orfk.police.hu. Onder de huidige maatregelen zal een chauffeur, wanneer die voor een dergelijk lange periode stopt, automatisch in quarantaine gesteld worden. Dat is niet het geval wanneer de chauffeur een controlepost aandoet.

Na de 24-uurs rustperiode, voor vertrek, dient de chauffeur een schriftelijke toestemming (‘permission’) van de politie te verkrijgen. Deze moet ook aangevraagd worden via torzs@orfk.police.hu. In alle gevallen dient hier in hoofdletters “LIVE ANIMAL TRANSIT TRANSPORT.” op te staan.

Overzicht vrijstellingen rijverboden Duitsland beschikbaar

Vrijstellingen van rijverboden op zondag / vakantie zijn bijgewerkt. De meest actuele lijst vind je hier (wijzigingen zijn cursief en in kleur gemarkeerd).

Geactualiseerd formulier Frankrijk beschikbaar

De Franse overheid heeft een geactualiseerd formulier (justificatif de déplacement professionnel) vrijgegeven waarop ook de geldigheid van het document vermeld moet worden (bijvoorbeeld. twee maanden). Hierdoor hoef je niet tijdens elke rit een ander formulier mee te geven.

Als je onderaan op de site, bij het blauwe balkje met daarin de tekst ’justificatif de déplacement professionnel’’ op ‘’download’’ klikt kom je bij de Engelse versie. Tijdens het beroepsgoederenvervoer is enkel het ‘’justificatif de déplacement professionnel’’ verplicht.

Het andere document dat op de website van de Franse overheid staat is niet van toepassing op chauffeurs tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden.

Steeds meer gemeenten verruimen venstertijden

TLN heeft een actueel overzicht gemaakt van gemeenten die de venstertijden hebben verruimd, hebben opgeschort of gestopt zijn met de handhaving op venstertijden.

Sinds gisteren hebben ook de gemeenten Alkmaar, Amersfoort, Assen, Delft, Ede en Nijmegen maatregelen genomen. Inmiddels hebben 30 gemeenten gehoor gegeven aan de oproep van TLN en evofenedex om de venstertijden aan te passen om winkels beter en efficiënter te kunnen bevoorraden tijdens de coronacrisis. Dit is nodig vanwege de toegenomen transportvraag bij supermarkten of vanwege gewijzigde openingstijden van winkeliers in binnensteden.

Andere verordening in Tirol uitgegeven

Tirol heeft een andere verordening uitgegeven. Deze verordening verlengt de bestaande maatregelen tot 12 april 2020. Om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen, is het verboden openbare plaatsen op het hele nationale grondgebied te betreden, terwijl de veiligheid en doorstroom van de toeleveringsketen en het vrije verkeer van goederen voor alle gemeenten is gegarandeerd.

Enkele van de belangrijkste bepalingen staan in paragraaf 3 van de nieuwe verordening:
1) De toegang tot en het vertrek uit de gemeenten op het Tiroolse grondgebied is verboden.
2) Lid 1 is niet van toepassing op: Algemene reizen door leveranciers (bijv. Voedseltransport) en levering van algemene diensten (bijv. Wegendienst, afvalinzameling, dienstverlenende bedrijven, openbaar bestuur, openbaar weg- en spoorvervoer).
Supply-critical openbare infrastructuur (bv. Elektriciteits- en watervoorziening).
3) Om de veiligheid en doorstroom van de toeleveringsketen en het vrije verkeer van goederen te waarborgen, is doorvoer via gemeenten op Oostenrijks grondgebied toegestaan.

Alle niet-essentiële bedrijven en fabrieken sluiten in Italië

De Italiaanse overheid heeft een nieuwe maatregel genomen die geldig is voor geheel Italië. Alle niet-essentiële bedrijven en fabrieken moeten hun activiteiten in ieder geval vanaf 26 maart tot en met 3 april opschorten. Ook het vervoer van goederen die al op voorraad liggen wordt opgeschort.
Er is een lijst van uitzonderingen gepubliceerd, die je hier aantreft (vertaald met Google Translate). De officiële bekendmaking in het Italiaans staat hier.

TLN adviseert dringend om voor alle Italië transporten contact op te nemen met de opdrachtgever dan wel klant, om te beoordelen of het betreffende transport is toegestaan.

Geen beperkingen grensarbeid Duitsland-Nederland

We ontvangen momenteel veel vragen over grensarbeid en goederenvervoer naar Duitsland. Er gelden momenteel (nog) geen beperkingen voor grensarbeid Duitsland – Nederland. Via deze link kan je meer lezen over dit onderwerp. Er is geen vignet of formulier nodig voor het goederenvervoer of om de grens te passeren.

Europese Commissie benoemt Green Lanes en vraagt lidstaten grensoverschrijdend vervoer mogelijk te houden

De Europese Commissie is vanmiddag gekomen met een aantal aanbevelingen aan de lidstaten om grensoverschrijdend goederenvervoer soepel te laten verlopen. In deze mededeling zet de Commissie uiteen hoe lidstaten de zogeheten ‘green lanes’ zouden moeten inrichten:

 • Er mogen geen wachttijden langer dan een kwartier zijn bij grensovergangen
 • Alle vrachtwagens moeten van de green lanes gebruik kunnen maken
 • Alle soorten producten mogen via de green lanes worden vervoerd
 • Controles aan de grens moeten worden beperkt tot het strikt noodzakelijke.
 • Een rijbewijs, paspoort en indien nodig een gestandaardiseerd formulier ingevuld door de werkgever zouden moeten volstaan. Deze documenten mogen ook digitaal worden aangeleverd
 • De Commissie heeft een standaard document opgesteld dat ze aan de communicatie heeft toegevoegd (annex 3)

 

Daarnaast doet de Commissie nog een aantal andere aanbevelingen die de vlotte doorstroom van goederen mogelijk moeten maken:

 • Chauffeurs moeten grenzen kunnen oversteken zonder problemen en ongeacht uit welke lidstaat ze komen
 • Quarantaine regels mogen op hen niet van toepassing zijn, indien zij geen symptomen van Corona vertonen
 • Langs de transport routes moeten sanitaire voorzieningen en restaurants open blijven voor chauffeurs
 • Lidstaten zouden moeten overwegen het verbod op rust in de cabine tijdelijk op te heffen
 • Alle rijbeperkingen moeten worden opgeheven
 • Chauffeurs die niet in vrachtwagens reizen maar wel de grens moeten oversteken zouden door middel van een internationaal erkend certificaat van competentie (chauffeurskaart) moeten worden erkend, ook als dat verlopen is.
 • Transport moet erkend worden als prioritaire sector en zou ook aanspraak moeten kunnen maken op beschermend materiaal als handschoenen en desinfectiemiddelen

 

TLN is positief over deze communicatie en hoopt dat dit de gewenste duidelijkheid brengt en zorgt voor een verbetering in de situatie zoals die nu bij veel grensovergangen en in steeds meer lidstaten te zien is. De mededeling van de Europese Commissie is op dit moment niet meer dan een lijst met aanbevelingen aan de lidstaten. De Europese Commissie heeft geen bevoegdheid om maatregelen dwingend op te leggen, omdat lidstaten op het gebied van gezondheid zelf de baas zijn over te nemen maatregelen tegen corona. Meer dan dringende aanbevelingen kan de Commissie niet doen, dus het blijft de vraag of en hoe lidstaten deze aanbevelingen willen omzetten.

Overzicht verruiming venstertijden in Nederland

TLN heeft een actueel overzicht gemaakt van steden die de venstertijden hebben verruimd, hebben opgeschort of gestopt zijn met de handhaving op venstertijden. Ook heeft TLN de gemeenten aangegeven waarmee we nog in gesprek zijn. We blijven dit overzicht updaten.

Quarantaineverplichting voor chauffeurs in Polen opgeschort

De quarantaineverplichting die veel landen opleggen aan chauffeurs die terugkeren naar hun thuisland, heeft Polen voor internationaal actieve chauffeurs opgeschort. Chauffeurs die via hun bestuurderskaart of rijbewijs met Code 95 erop kunnen aantonen dat zij beroepschauffeur zijn, hoeven niet in quarantaine. Bovendien mogen zij naar het buitenland reizen als zij niet met de vrachtwagen zelf de grens met Polen passeren. Dat mag dus ook met een mini-van, luxe wagen of andere vervoerswijzen. Veel andere lidstaten stellen een quarantaine nog wel verplicht.

Frankrijk heft weekend rijverbod op

Het Franse Ministerie van Transport heeft afgelopen vrijdag per decreet besloten het weekend rijverbod voor vrachtwagens tot en met 20 april 2020 op te heffen, ongeacht het soort vervoer dat wordt verricht.

Certificaten ADR, RID, ADN worden verlengd

Nederland heeft een multilaterale overeenkomst ondertekend waarmee de geldigheid van bepaalde eerder behaalde certificaten voor vervoer van gevaarlijke stoffen verlengd wordt tot eind 2020. Het initiatief tot de multilaterale overeenkomst is genomen omdat veiligheidsprofessionals vanwege het coronavirus nu niet in staat zijn de herhalingscursus en het bijbehorend herhalingsexamen te doen (conform respectievelijk ADR 8.2.2.8.2 en ADR 1.8.3.7). Hierdoor dreigden certificaten te verlopen.

Gezondheidscertificaat niet verplicht in Frankrijk

TLN krijgt veel vragen over een gezondheidscertificaat dat nodig zou zijn in Frankrijk. Dit is niet verplicht. Als de chauffeur dit certificaat toch mee wil nemen, kan hij deze bij zijn eigen huisarts opvragen.

 

 

Vignet beschikbaar voor passeren grens NL-BEL voor cruciale beroepen

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Het vignet is aan te vragen op de website van het Nationaal Crisiscentrum. In dit document staat vanaf pagina 6 aangegeven wat volgens België de vitale sectoren en de cruciale beroepen zijn.

België sluit grens met NL, goederenvervoer mag door

Bepaalde grensovergangen tussen Nederland en België zijn afgesloten. Dit geldt enkel voor het personenverkeer, goederenverkeer kan nog overal door.

Weekendverbod voor vrachtwagens in Oostenrijk opgeschort

In heel Oostenrijk wordt het weekendverbod voor vrachtwagens met een gewicht van meer dan 7,5 ton met onmiddellijke ingang tot 3 april 2020 opgeschort. Deze maatregel is besproken en gecoördineerd met Italië en Beieren om wachttijden aan de grens zoveel mogelijk te vermijden. Het rijverbod voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton naar de grensovergangen Klingenbach en Deutschkreutz (Burgenland) is ook opgeheven om de druk van het grenspunt Nickelsdorf te verlichten.

Aan de Oostenrijks-Hongaarse grens:
– Grensovergangen voor gebruik door internationaal vrachtverkeer vanuit of eindigend in Hongarije:
o Hegyeshalom / Nickelsdorf.
o Sopron / Klingenbach (doorvoer van voertuigen van meer dan 7,5 ton toegestaan ​​tot 20 maart op 20 maart).
o Kópháza / Deutschkreutz (doorvoer van voertuigen van meer dan 7,5 ton toegestaan ​​tot 20 maart op 20 maart; voertuigen van meer dan 7,5 ton met Oostenrijkse of Hongaarse kentekenplaten toegestaan ​​tot 23:00 uur op 23 maart).
o Rábafüzes / Heiligenkreuz

– Grensovergangen voor gebruik door bilateraal goederenvervoer AT-HUN (naast de drie hierboven genoemde):
o Bucsu / Schachendorf.
o Koszeg / Rattersdorf.
o Rábafüzes / Heiligenkreuz.

Daarnaast heeft de regering een tijdelijke versoepeling aangekondigd van de handhaving van rij- en rusttijden voor chauffeurs om knelpunten als gevolg van de huidige crisis op te heffen. De opgeheven maatregelen zijn die in de artikelen 6 tot en met 9 van de EU-verordening nr. 561/2006. Deze uitzondering geldt van 16 maart 2020 tot 14 april 2020. De opgeheven maatregelen zijn de volgende:

– Art. 6 (1): vervanging van de maximale dagelijkse rijlimiet van 9 uur door een van 11 uur;
– Art. 6 (2): vervanging van de maximale wekelijkse rijlimiet van 56 uur door een van 60 uur;
– Art. 6 (3): vervanging van de maximale tweewekelijkse rijlimiet van 90 uur door een van 100 uur;
– Art. 7: vervanging van de minimale dagelijkse pauzevereisten door het opleggen van een pauze van 45 minuten na 5 en een half uur;
– Art. 8 (2): Vermindering van de dagelijkse rustbehoefte van 11 naar 9 uur;
– Art. 8 (6): wekelijkse rusttijd van ten minste 24 uur na zes perioden van 24 uur.

Nieuw decreet gepubliceerd in Italië

De Italiaanse regering publiceerde een decreet 18 van 17-3-2020 (de zogenaamde “Cura Italia”) om deze crisis aan te pakken. Het maakt een verlenging van de geldigheidsduur van een aantal vergunningen en certificaten in verband met het wegvervoer mogelijk, evenals verlengingen voor de betaling van douanerechten.

Enkele genoemde elementen zijn:
– Art. 92.3: de betalingstermijn tussen 17/3 en 30/4 kan worden verlengd tot 30/5 zonder extra rentekosten.
– Art. 92.4: voertuigen die voor 31/7/2020 moeten worden gecontroleerd, kunnen nu tot 31/10/2020 in omloop blijven.
– Art. 103.1: certificaten, attesten en vergunningen die verlopen tussen 31/1/2020 en 15/4/2020 zijn nu geldig tot 15/6/2020.
– Art. 104.1: Identiteitsdocumenten en rijbewijzen die verlopen na 17/3/2020 zijn nu geldig tot 31/8/2020

Tijdelijke vrijstelling wekelijkse rusttijd nationaal vervoer in Denemarken

De Deense minister van Transport heeft aangekondigd dat de tijdelijke vrijstelling voor de wekelijkse rusttijd van chauffeurs met 20 dagen is verlengd en daarom tot en met 11 april van toepassing zal zijn. De vrijstelling heeft alleen betrekking op nationaal vervoer. De opgeheven maatregelen zijn die vermeld in art. 8.6 van Reg. (EC) 561/2006;  Alle andere bepalingen zijn van toepassing.

Hongarije doet er alles aan om internationaal goederenvervoer mogelijk te maken

Hongarije heeft zijn binnen- en buitengrenzen voor het vervoer van passagiers met ingang van 17 maart om 00:00 uur gesloten. Hongaarse staatsburgers en naaste familieleden die met hen reizen (ook als ze niet in Hongarije wonen), mogen nog steeds het land binnenkomen. MKFE en de Hongaarse regering doen al het mogelijke om continu en ongehinderd grensoverschrijdend goederenvervoer mogelijk te maken.

Versoepeling rij- en rusttijden in Engeland, Schotland en Wales

Er is een tijdelijke en beperkte dringende versoepeling van de handhaving van de EU-rijtijdenregels voor chauffeurs ingevoerd in Engeland, Schotland en Wales. Daarnaast is er ook een tijdelijke en beperkte versoepeling van de handhaving van de GB-rijtijdenregels geïntroduceerd in Engeland, Schotland en Wales.

Dit geldt voor degenen die goederenvervoer over de weg uitvoeren in alle sectoren, tussen 00.01 uur op maandag 23 maart en 23.59 uur op dinsdag 21 april (voortzetting van de versoepeling na 5 april is vatbaar voor herziening).

De EU-rijtijdenregels voor chauffeurs kunnen als volgt tijdelijk worden versoepeld:

 1. a) Vervanging van de EU-limiet voor dagelijks rijden van 9 uur door een van 11 uur.
 2. b) Vermindering van de dagelijkse rustvereisten van 11 naar 9 uur.
 3. c) Het verhogen van de wekelijkse (56 uur) en tweewekelijkse rijlimieten (90 uur) naar respectievelijk 60 en 96 uur.
 4. d) uitstel van de eis om een ​​wekelijkse rustperiode na zes tot 24 uur te beginnen, voor een periode van zeven 24 uur; hoewel binnen twee weken nog steeds twee normale wekelijkse rusttijden of een gewone en een verkorte wekelijkse rusttijd vereist zijn.
 5. e) De vereisten voor dagelijkse pauzes van 45 minuten na 4,5 uur rijden vervangen door een pauze van 45 minuten na 5,5 uur rijden.

Chauffeurs mogen de ontspanning ‘a’ en ‘d’ niet tegelijkertijd gebruiken. Dit is om ervoor te zorgen dat chauffeurs voldoende rust kunnen nemen. Lees hier meer over op deze website. Vanaf maandag 23 maart worden alle heffingenregelingen voor weggebruikers in de hoofdstad tot nader order tijdelijk opgeschort. Dit omvat de congestieheffing, de centrale Londense ULEZ en de Londense LEZ.

Sector slaat handen ineen om bedrijven en werknemers te helpen

De sector transport en logistiek slaat de handen ineen om bedrijven in de sector met slimme oplossingen te ondersteunen bij de continuïteit van de bedrijfsvoering en werknemers te helpen om aan het werk te blijven. Transport en Logistiek Nederland (TLN), VVT, FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen en evofenedex zijn blij met de toegezegde overheidssteun maar er is meer nodig. De organisaties werken nauw samen om oplossingen voor actuele vraagstukken te ontwikkelen. Lees hier het hele bericht.

Updates van 16 t/m 22 maart

We begonnen dit liveblog op 8 maart. De updates van 16 t/m 22 maart vind je in dit archief.