Bedrijvigheid transport- en logistieke sector groeit harder dan verwacht

Na een goed tweede kwartaal blijkt voor de sector het derde kwartaal alle verwachtingen te overtreffen. De bedrijvigheid bereikt haar hoogste punt in 11 jaar en het omzet-, winst- en prijsniveau stijgt eveneens in het derde kwartaal.

magazine-2015-18-1

​​​​​​De TLN-conjunctuurenquête over het derde kwartaal laat zien dat zelfs de, meestal positief gestemde, transport- en logistieke ​ondernemers deze groei niet hadden voorspeld. Keerzijde is dat de helft van alle bedrijven in het derde kwartaal een tekort aan personeel heeft.

Ondernemersvertrouwen behaald hoogste punt sinds eeuwwisseling

De stijgende lijn zet zich op nagenoeg alle fronten door. Het ondernemersvertrouwen heeft het hoogste punt in 18 jaar bereikt, het hoogste sinds de eeuwwisseling. Ondernemers hebben vertrouwen in de toekomst op korte en op langere termijn. Het ondernemersklimaat binnen de sector is uitstekend.

​​Aantal vacatures gestegen

Helaas stijgt de vacaturegraad ook mee, deze heeft het hoogste punt in 10 jaar bereikt. Driekwart van de ondervraagden vindt het moeilijk tot zeer moeilijk om vacatures op te vullen.

“We moeten samen met de overheid nog meer de schouders zetten onder d​e zoektocht naar bijna 2500 chauffeurs per jaar”, aldus TLN voorzitter Arthur van Dijk. “Om dit te bekostigen is 10 miljoen per jaar van de overheid nodig, en dan legt de sector er zelf 10 miljoen bij.” ​

Marges moeten beter

Hoewel het prijsniveau in het derde kwartaal flink stijgt, deels door het doorberekenen van loonkosten volgens de nieuwe cao, zijn ondernemers niet tevreden over de huidige prijzen. De marges zijn nog steeds erg dun. Alhoewel de toekomst er volgens de meeste ondernemers positief uitziet, zijn een aantal ondernemers zeker niet gerust op de gevolgen van de Brexit. De onzekerheid over wat ze te wachten staat, zeker op het gebied van douane, en de mogelijkheid goede handelsafspraken te maken geeft onrust.   ​