Beheer en onderhoud prominent in Kamerdebat

Minister Harbers komt met een uitwerking van het onderhoud aan infrastructuur dat dit en volgend jaar moet worden uitgevoerd. Dat was een uitkomst van het hoofdlijnendebat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. TLN pleit al langer voor beter onderhoud en had (nieuwe) Tweede  Kamerleden hiervoor van te voren opnieuw geïnformeerd.

1615014585076

Veel aandacht was er in het Kamerdebat voor extra budget voor beheer en onderhoud aan infrastructuur. Een aantal partijen pleitte in het debat voor meer voorspelbaarheid in de uitvoering van onderhoudswerken zodat onverwachte sluitingen kunnen worden voorkomen. Vaak werd verwezen naar Merwedebrug en Haringvlietbrug. De vragen van diverse Kamerleden sloten aan bij het punt dat TLN met hen had gedeeld. De vraag aan de minister was hoe hij prioritering wil aanbrengen in de besteding van de € 1,25 miljard en wanneer hij een lange termijn planning gaat maken om onverwacht onderhoud te voorkomen.

Lange termijn onderhoud
De minister gaf aan dat hij komt met een uitwerking wat er voor dit en volgend jaar gaat worden uitgevoerd. Hij wil daarna met een structurele planning (vanaf 2024) komen die de langere termijn in kaart brengt van de planning van beheer en onderhoud. Dit ook om de projecten beter op elkaar af te kunnen stemmen.

Duurzaamheidsambities
Het beleidsprogramma klimaat en energie wordt in mei gepresenteerd. Daar gaan de bewindspersonen meer concreet in op de uitwerking van de duurzaamheidsambities van het kabinet. Voor TLN ook belangrijke thematiek. Wijdenken stevig vinger aan de pols of die ambities overeen zullen komen.