Benelux-pilot e-CMR verlengd

Het Benelux Comité van Ministers heeft onlangs besloten de e-CMR pilot te continueren tot 2025.

e-CMR20TF

Vervoerders kunnen de e-CMR, of digitale vrachtbrief, binnen de Benelux al enige tijd probleemloos inzetten bij het goederenvervoer over de weg. De pilot die dit mogelijk maakt, loopt echter aan het eind van dit jaar af. Vanwege het succes is de pilot nu verlengd.

Veilige manier van werken

Het gebruik van de e-CMR in de Benelux nam sinds de aanvang van de pilot alleen maar toe. Met name ook vanwege de COVID-19 crisis. In deze periode steeg het gebruik met 50 procent, mede vanwege de veilige manier van werken; uitwisseling van papieren documenten is met de e-CMR niet meer nodig.

Implementatie van verordening

De pilot is enerzijds verlengd om te garanderen dat vervoerders in de Benelux gebruik kunnen blijven maken van de voordelen van de e-CMR. Anderzijds is de pilot ook verlengd met het oog op de implementatie van de Electronic Freight Transport Information-verordening.

Delen van data vergemakkelijken

Deze verordening is inhoudelijk sterk op de Benelux-pilot geïnspireerd en verplicht overheden grote delen van de e-CMR digitaal te accepteren vanaf augustus 2025. Om dit mogelijk te maken, maar ook om het gebruik van de e-CMR verder te promoten, zal binnen de Benelux-pilot een Access Point worden ontwikkeld. Dit gaat het delen van data tussen overheden, vervoerders en autoriteiten vergemakkelijken. Verwacht wordt dat dit Access Point in 2021 wordt gerealiseerd.