Betaling van eenmalige uitkering in januari 2023

In de CAO 2023 is afgesproken dat iedereen die op 2 januari 2023 in dienst is, recht heeft op een eenmalige uitkering. Voor een fulltimer bedraagt deze maximaal € 250,- bruto.

salaris

Het is daarvoor niet relevant of zo iemand 30 jaar in dienst is of pas 1 maand. Ook heeft een vertrek binnen enige tijd na 2 januari 2023 hier geen enkele invloed meer op. Dan kan ook niet een deel op de werknemer worden teruggevorderd.

Parttime medewerker
Voor een parttimer is de € 250,- uiteraard naar rato. Het minimum is voor hen gebaseerd op de contractuele uren, maar heeft een parttimer in 2022 gemiddeld (over de weken dat hij in dienst was) meer gewerkt dan contractueel overeengekomen dan geldt dat hogere gemiddelde.

Dus heeft de parttimer een contract voor 10 uur per week maar heeft deze werknemer in 2022 gemiddeld 20 uur per week gewerkt dan bedraagt de uitkering voor deze persoon in dat geval € 125,- bruto.

Vragen
Heb je nog vragen over dit onderwerp? De Ledendesk helpt je graag verder via info@tln.nl of 088-4567567