Bewust maken en verbinden

Leden bewust maken en helpen ontwikkelen bij de digitalisering van hun bedrijfsprocessen. Dat is het doel van het Team Digitalisering van TLN. Juliette van Neerijnen (coördinator) en Wout van den Heuvel (beleidsadviseur) vormen het team dat dagelijks in contact staat met leden, overheden, leveranciers, specialisten, onderzoeksinstellingen en bedrijven die iets op gebied van digitalisering doen.

Wout & Juliette home
Wout van den Heuvel & Juliette van Neerijnen

‘Het is heel belangrijk dat onze leden zich realiseren dat ze moeten ondernemen in een wereld die steeds sneller verandert, zeker als het gaat om digitalisering’, zegt Van Neerijnen. ‘En het lastige is dat de ontwikkelingen steeds onvoorspelbaarder zijn. Als je als ondernemer een strategie ontwikkelt, voldoet het niet meer om voor vijf jaar een vastomlijnd plan uit te stippelen met een vast punt op de horizon. Als je dat volgt, sta je over vijf jaar ergens anders dan je gepland had. Ik zeg tegen de ondernemers: verkort je termijn van strategievorming en ga uit van een ruimere doelen dan dat vaste punt op de horizon.’

Kennis op peil
‘Het is ook voor ons belangrijk om alle ontwikkelingen op gebied van data delen en digitalisering bij te houden’, zegt Van den Heuvel. ‘We houden nauw contact met onze achterban, de ICT leveranciers, de overheid en kennisinstellingen.’ Van Neerijnen vult aan: ’We lezen veel over ontwikkelingen, we volgen webinars en congressen. Ook daarmee houden wij onze kennis op peil.’

Klankbord
Van den Heuvel: ‘We willen een klankbord zijn voor de ondernemers en hen helpen goede besluiten te nemen op weg naar data gedreven ondernemen. Ons credo is: “Goed gebruik van ICT en data verbetert het ondernemerschap”. Wij gaan niet op de ondernemersstoel zitten – we zeggen niet, je moet pakket A, B of C kopen – en we zijn ook geen technisch experts. Dat is niet onze rol.’

Van elkaar leren
Van Neerijnen: ‘Ik zie graag dat TLN ondernemers inspireert en stimuleert, dat ze zich verdiepen in alles wat er gaande is in de markt. Ik hoop dat ik ondernemers aan elkaar kan verbinden zodat ze van elkaar leren over welke stappen ze kunnen zetten op gebied van digitalisering. Ik zat van de week nog met een ondernemer die zich afvroeg hoe hij de digitalisering moest aanpakken. Ik heb hem in contact gebracht met een ander lid dat in zijn digitaliseringsproces ook zijn licht had opgestoken bij collega-ondernemers. Dat is ook de rol van TLN.’

Overeind blijven
Van den Heuvel besluit: ‘Leden moeten weten dat TLN zich sterk maakt voor digitalisering. Niet als doel op zich maar als middel om bedrijfsprocessen efficiënter te maken zodat je onderneming overeind blijft in een dynamische markt. Daarvoor kunnen leden ons altijd benaderen.’