Brussel bereikt akkoord over groene laad- en tankvoorzieningen

Deze week hebben de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad (namens de lidstaten) een akkoord bereikt over de verordening die lidstaten verplicht werk te maken van de uitrol van laad- en tank infrastructuur voor (waterstof)elektrische voertuigen. De afspraken houden in dat op de Europese corridors elektrische vrachtauto’s altijd binnen een afstand van 60 kilometer opgeladen kunnen worden. Voor vrachtauto’s op waterstof komen er om de 200 kilometer tanklocaties.

elektrische vrahctwagen laadinfrastructuur

TLN is positief dat het de medewetgevers gelukt is een akkoord te bereiken. Voldoende laadinfrastructuur is een van de ‘bottlenecks’ in de transitie en hiermee wordt de laad- en tankinfrastructuur voor zero-emissie vrachtauto’s concreet gemaakt. Dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat ondernemers hun batterij-elektrische voertuigen en in een latere fase ook vrachtauto’s op waterstof kunnen inzetten in binnen- en buitenland.

Het akkoord moet nu nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten. Daarna ligt de bal bij de verschillende lidstaten van de Europese Unie om ook echt werk te maken van de uitrol.