CAO algemeen verbindend verklaard

De algemeen verbindend verklaring van de cao voor beroepsgoederenvervoer is deze week op woensdag 29 september rond gekomen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de algemeen verbindend verklaring bekrachtigd en gepubliceerd in de Staatscourant.

Chauffeur blij –

De algemeen verbindend verklaring betekent dat de cao-afspraken gelden voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak die onder de werkingssfeer van de cao vallen.

Gelijk speelveld
Pieter Kievit, hoofdonderhandelaar namens TLN: ‘Het is natuurlijk hartstikke goed dat alle bedrijven in de sector gebonden zijn aan de cao-bepalingen. Het voorziet in een gelijk speelveld en voorkomt dat er concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt.