Cao algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen algemeen verbindend verklaard.

Semi Truck Driving Job

Dit besluit treedt per 1 oktober in werking, vervalt met ingang van 1 januari 2021 en heeft geen terugwerkende kracht.

​Het besluit is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant.