Cao Beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard

Nadat alle cao-partijen eerder hebben ingestemd met de gemaakte afspraken over de waarde van een vakantiedag is aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om de aangepaste cao algemeen verbindend te verklaren.

Arbeidsvoorwaarden-1

Dit geldt tot en met 31 december 2019.​​

​De minister van SoZaWe heeft dat besluit inmiddels genomen. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking vanaf 15 februari 2019 en is van kracht tot en met 31 december 2019.