Cao is algemeen verbindend verklaard

Vrijdag 4 november 2022 hebben werknemerspartijen FNV, CNV en de Unie ingestemd met het eindbod van werkgeverspartijen TLN en VVT. Op 1 januari 2023 is de nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen in werking getreden. De cao is op 9 januari 2023 algemeen verbindend verklaard. In dit bericht geven we een korte update over de cao.

cao akkoord

Op 9 januari 2023 werd bekend dat de cao algemeen verbindend (AVV) is verklaard. Door een algemeenverbindendverklaring door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan de bepalingen in de cao gelden voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. De algemeenverbindendverklaring is op 12 januari 2023 gepubliceerd in de Staatscourant.

Bestellen cao-boekjes 2023
TLN heeft een cao-boekje samengesteld waar alle gemaakte afspraken voor werkgevers en werknemers in zijn opgenomen. Het ter hand stellen van het cao-boekje aan werknemers is verplicht. Leden van TLN en bedrijven die zijn aangesloten bij SOOB kunnen de cao-boekjes kosteloos aanvragen via onze website.

Niet aangesloten bij SOOB, maar toch cao-boekjes ontvangen? Stuur een e-mail naar info@tln.nl en ontvang de cao-boekjes voor €10,- per stuk.

Loontabellen 2023
De loontabellen uit de nieuwe cao zijn in de afgelopen weken al gepubliceerd op onze website. Hieronder nog eens een overzicht van alle loontabellen.

 

Nog eens nalezen wat er verder in de nieuwe cao is afgesproken? Lees dan ons artikel hierover nog eens terug.