Cao-voorlichtingsbrochure 2020 vanaf nu beschikbaar

Cao-partijen zijn eerder overeengekomen om de (opengebroken) cao 2017-2019 voor het jaar 2020 ongewijzigd te verlengen. Vanwege de nog korte periode tot 2021 en het geringe aantal wijzigingen hebben de cao-partijen besloten dit jaar slechts een digitale versie van de cao-voorlichtingsbrochure te maken. Er komt dus geen boekje.

Het afgelopen jaar zijn er de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving gekomen, waardoor ook een aantal zaken in de cao aangepast dienden te worden. Daarom is er besloten om een digitale versie van de cao-voorlichtingsbrochure te maken.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

– Artikel 6 lid 4: vermelding op de loonspecificatie van de aard van het contract (vast of flexibel) en de overeengekomen arbeidsduur;
– Artikel 14: Door de invoering van de regeling onwerkbaar weer diende de vorst- en wateroverlastregeling volledig daaraan te worden aangepast;
– Artikelen 20/21/22: Wettelijk gezien is iemand van 21 jaar sinds 1 juli 2019 vakvolwassen. Deze artikelen zijn op dit punt aangepast;
– Artikel 22: Door verhoging van het wettelijk minimumloon zijn de mintreden aangepast;
– Artikelen 25 en 69D: De trede A’ 0 moest worden aangepast aan het niveau van het wettelijk minimumloon;
– Artikel 65 lid 1C: Het bijzonder verlof met behoud van loon is aangepast aan de Wet Wieg.

In deze digitale versie zijn de wijzigingen verwerkt die waren overeengekomen bij het openbreken van de cao (waar eerder een inlegvel voor gemaakt is). Op grond van artikel 6 lid 3 cao dien je een exemplaar van deze digitale voorlichtingsbrochure aan je werknemers te verstrekken.

Download hier de voorlichtingsbrochure 2020.